Novinky

Výsledky přijetí dětí, které nebyly přijaty do MŠ Vladivostocká na prázdninový provoz z kapacitních důvodů a byla jim nabídnuta MŠ Chmelová

17. 6. 2024

Všechny děti, kterým byla nabídnuta náhradní docházka na prázdninový provoz v MŠ Chmelová, a kterým byly uhrazeny platby - BYLY PŘIJATY. V následujících dnech Vám budou zaslány informace o prázdninovém provozu a přidělení registračního čísla.

Pokyny a informace pro rodiče dětí, které nebyly přijaty k prázdninovému provozu do MŠ Vladivostocká naleznete v záložce „Prázdninový provoz“

10. 6. 2024

Prázdninový provoz 8. 7. 2024 – 19. 7. 2024

7. 6. 2024

Všechny děti, jejichž rodiče podali žádost dne 29. 5. nebo 30. 5. 2024 k prázdninovému provozu a uhradili v požadovaném termínu poplatky, byly přijaty.

Číst více

Pozvánka na informační schůzku rodičů nově přijatých dětí

4. 6. 2024

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná v jednotném termínu pro obě pracoviště. Proběhne v úterý 11. 6. 2024 na pracovišti MŠ Chmelová, dolní pavilon, 1. třída v přízemí.

Číst více

Druhý seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025 k 23. 5. 2024 – konečný

23. 5. 2024

Číst více

Změna termínu vyzvednutí rozhodnutí pro děti přijaté v prvním kole

17. 5. 2024

Z důvodu velkého objemu duplicitních žádostí je odloženo předání rozhodnutí o přijetí (jedná se o děti, které byly přijaty v 1. kole) na středu 22. 5. 2024 od 12:00 do 15:00 hodin.

Žádáme rodiče přijatých dětí, které mají podáno více žádostí, aby neprodleně odevzdali zápisový lístek do MŠ, kam chtějí nastoupit.

14. 5. 2024

Pokud máte zájem o naši mateřskou školu, pak odevzdejte zápisový lístek do ředitelny MŠ, v případě nepřítomnosti vhoďte zápisový lístek do poštovní schránky u jídelny MŠ Chmelová nebo zašlete sken zápisového lístku emailem na email: info@mschmelova.cz

Číst více

První seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025 k 14. 5. 2024 – není konečný

13. 5. 2024

Číst více

ZÁPIS NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ CHMELOVÁ

9. 5. 2024

Zápis dětí do MŠ Chmelová bude probíhat prezenčně ve dnech 29. 5. a 30. 5. 2024 na adrese MŠ Chmelová 2921/8, Praha 10 - v prostoru ředitelny školy (vstup ze strany veterinární stanice). Bližší informace naleznete v záložce Prázdninový provoz.

Změna výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025

9. 5. 2024

Od 1. 9. 2024 se mění výše úplaty za vzdělávání (školné), částka pro školní rok 2024/2025 byla stanovena ve výši 1 500,- Kč za měsíc.

Číst více

Zápis pro školní rok 2024/2025

6. 5. 2024

Probíhá prezenčně 6. a 7. 5. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin na adrese Chmelová 2921/8 - ředitelna školy.

Prázdninový provoz – léto 2024

22. 2. 2024

Vážení rodiče, v letošním školním roce bude prázdninový provoz realizován i v naší mateřské škole, otevřeno bude pracoviště MŠ Chmelová. Náhradní prázdninový provoz je určen pro ty z vás, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení v měsících červenci a srpnu.

Číst více

„Dne 20. 3. 2024 Vás srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který je určen pro rodiče s dětmi, které se chystají k letošnímu zápisu do MŠ“

22. 2. 2024

Den otevřených dveří proběhne ve středu 20. 3. 2024 od 9:00 hodin do 11:00 hodin na obou pracovištích zároveň.

Číst více

Důležité upozornění pro rodiče – v pondělí 27. 11. 2023 funguje naše mateřská škola bez omezení.

22. 11. 2023

Číst více

Seminář pro rodiče budoucích prvňáčků

21. 11. 2023

Dovolujeme si vás pozvat na přínosný seminář, který je určen pro rodiče budoucích prvňáčků - ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Číst více

„Pěšky do školy“ aneb jak třída Kytičky navázala na loňský úspěch kamarádů z MŠ Chmelová a obsadila v kategorii mateřských škol krásné 5. místo

10. 11. 2023

V září letošního roku se třída Kytiček z MŠ Podléšková zapojila do projektu PĚŠKY DO ŠKOLY. Tento projekt je součástí aktivit Evropského týdne mobility a byl připraven pro všechny školy v České republice včetně mateřských škol. Cílem projektu je zvýšit počet dětí, které se společně s rodiči budou pravidelně dopravovat do školky pěšky, na koloběžce nebo na kole.

Číst více

Pomoc Pražanům – Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pokračuje i ve školním roce 2023/2024

23. 8. 2023

Číst více

Finální rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2023/2024

4. 7. 2023

Číst více

Finální rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2023/2024

4. 7. 2023

Číst více

Hledáme nové kolegy/ně do našeho týmu :)

22. 6. 2023

Nabízíme pracovní pozice: učitelka MŠ, asistent pedagoga, provozní asistent. Pokud máte pozitivní vztah k dětem, smysl pro týmovou práci a spolehlivost, pak nás neváhejte kontaktovat, bližší informace níže...

Číst více

POZOR ZMĚNA VÝŠE ÚPLATY!!!

16. 6. 2023

Úplata pro školní rok 2023/2024 je stanovena na 995,- Kč měsíčně. Je třeba ji uhradit převodem na účet školy před začátkem měsíce, kdy bude dítě docházet do MŠ (první úhrada v srpnu): účet č.: 51-3654510257/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte! (Variabilní symbol je platný po celou dobu docházky dítěte do MŠ, pro všechny finanční transakce provedené vůči škole.)

Pozvánka na schůzku rodičů nově přijatých dětí

12. 6. 2023

Již tento týden se koná schůzka s rodiči nově přijatých dětí. V jednotném termínu pro obě pracoviště - ve středu 14. 6. 2023 v 16.30 hodin v MŠ Chmelová, horní pavilon, 5. třída v přízemí. Vaše účast je nutná s ohledem na předání variabilních symbolů a klíčových informací k nástupu dětí do MŠ. Prosíme o účast bez dětí.

Prázdninový provoz 2023

6. 6. 2023

Všechny děti, jejichž rodiče podali žádost k prázdninovému provozu a uhradili v požadovaném termínu poplatky, byly přijaty.

Konečný seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024

29. 5. 2023

Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace - tímto zveřejňuje konečný seznam přijatých dětí s rozlišením jejich umístění na dílčí pracoviště.

Číst více

Druhý seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 k 23. 5. 2023 – není konečný

22. 5. 2023

Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace - seznam přijatých dětí s rozlišením jejich umístění na dílčí pracoviště

Číst více

První seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 k 12. 5. 2023 – není konečný

11. 5. 2023

Číst více

Zápis pro školní rok 2023/2024

9. 3. 2023

Zápis dětí do MŠ Chmelová a MŠ Podléšková pro školní rok 2023/2024 bude probíhat prezenčně ve dnech 3. – 4. 5. 2023 na adrese MŠ Chmelová 2921/8, Praha 10 - v prostoru ředitelny školy, jednotně pro obě pracoviště. bližší informace naleznete v sekci ZÁPIS

MČ Praha 10 vyhlašuje konkursní řízení

3. 3. 2023

MČ Praha 10 vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace.

Číst více

Prázdninový provoz – léto 2023

3. 3. 2023

Vážení rodiče, v letošním školním roce bude prázdninový provoz realizován mimo naši mateřskou školu (dále jen MŠ). Náhradní prázdninový provoz je určen pro ty z vás, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu naší MŠ v měsících červenci a srpnu.

Číst více

30. 3. 2023 od 17:00 hodin Vás zveme na INFORMAČNÍ SETKÁNÍ s vedením školy (bez účasti dětí)

8. 2. 2023

INFORMAČNÍ SETKÁNÍ s vedením školy (bez účasti dětí) se uskuteční jednotně pro obě pracoviště od 17:00 hod. v MŠ Chmelová (vstup brankou z ulice Ostružinová – horní pavilon).

„Dne 30. 3. 2023 Vás srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který je určen pro rodiče s dětmi, které se chystají k zápisu do MŠ.“

8. 2. 2023

Místo je nutné předem zarezervovat na e-mailové adrese: info@mschmelova.cz

Číst více

Pomoc Pražanům – Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – SBĚR ŽÁDOSTÍ NA OBDOBÍ 1-6/2023 POKRAČUJE

8. 2. 2023

Žádost je možné podat ředitelce školy po předchozí telefonické nebo emailové dohodě, nejlépe v obálce označené „Balíček okamžité pomoci Pražanům“. Rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy, na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok.

Číst více

Potvrzení o zaplacení školného pro uplatnění slevy na dani

4. 1. 2023

Vážení rodiče, potvrzení o výši zaplaceného školného za kalendářní rok 2022 pro uplatnění slevy za umístění dítěte podle §35bb zákona o daních z příjmu pro Vás bude od 9. 1. 2023 připraveno ve Vašich kmenových třídách. Potvrzení mohou převzít pouze zákonní zástupci dítěte, jeho převzetí stvrdíte svým podpisem. Rodiče dětí, které byly v kalendářním roce 2022 předškoláky nebo měly odklad školní docházky, toto potvrzení nemají k dispozici, jelikož školné nehradili.

Pomoc Pražanům – Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – OTEVŘEN SBĚR ŽÁDOSTÍ NA OBDOBÍ 1-6/2023

22. 11. 2022

Žádost je možné podat ředitelce školy po předchozí telefonické nebo emailové dohodě nejpozději do 16. 12. 2022, nejlépe v obálce označené „Balíček okamžité pomoci Pražanům“. Rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy, na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok.

Číst více

MÁME SE ČÍM POCHLUBIT – výsledky soutěže Pěšky do školy

20. 10. 2022

Cesta do školy je příležitost hýbat se, popovídat si, někoho potkat nebo něco zažít. Chůze vás probere a nastartuje, je to balzám pro tělo i duši. Pojďte s námi pěšky do školy!“ Toto motto vzbudilo náš zájem a rozhodly jsme se k účasti v projektu Pěšky do školy.

Číst více

Pomoc Pražanům – Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – SBĚR ŽÁDOSTÍ POKRAČUJE

20. 10. 2022

Žádost je možné podat u ředitelky školy po předchozí telefonické dohodě do 31.10 2022, nejlépe v obálce označené „Balíček okamžité pomoci Pražanům“. Rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy, na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok.

Číst více

Pomoc Pražanům – Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

23. 9. 2022

Žádost je možné podat u ředitelky školy po předchozí telefonické dohodě od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022, nejlépe v obálce označené „Balíček okamžité pomoci Pražanům“. Rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy, na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok.

Číst více

Upozorňujeme na změnu výše úplaty za vzdělávání – od 1. 9. 2022 činí 975 Kč.

5. 9. 2022

Po přepočtu je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 na částku 975,- Kč. Případné přeplatky Vám budou vyúčtovány na konci školního roku.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro ukrajinské děti

23. 8. 2022

Заявки на вступ до дошкільної освіти дітей України

Číst více

Finální rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2022/2023

13. 7. 2022

Číst více

Finální rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2022/2023

13. 7. 2022

Číst více

Rozřazení přijatých dětí na pracoviště naleznete také v sekci ZÁPIS

1. 6. 2022

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat dne 8. 6. 2022 - Pracoviště MŠ Chmelová od 16:00 hodin, MŠ Podléšková od 17:00 hodin.

Číst více

MČ Praha 10 vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace.

31. 5. 2022

Předpokládaný nástup do funkce: 29. 8. 2022

Číst více

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 – UKRAJINSKÉ DĚTI

25. 5. 2022

Potřebné informace týkající se zvláštního zápisu, včetně dokumentů ke stažení naleznete v sekci ZÁPIS.

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2022 – 2. část k 24. 5. 2022 – vyvěšení konečných výsledků přijímacího řízení

24. 5. 2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, přijala děti evidované pod níže uvedenými registračními čísly.

Číst více

Seznam přijatých dětí od 1.9.2022 – 1.část k 13. 5. 2022, vyvěšení konečných výsledků přijímacího řízení bude dne 24. 5. 2022

13. 5. 2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, přijala děti evidované pod níže uvedenými registračními čísly.

Číst více

Zápis dětí, které přišly z Ukrajiny po 24. 2. 2022, pro školní rok 2022 – 2023

11. 5. 2022

Zápis pro děti, které přišly z Ukrajiny po 24. 2. 2022, se bude konat dne 7. 6. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin na pracovišti MŠ Chmelová, Chmelová 2921/8. Zákonní zástupci přinesou k zápisu originály těchto dokumentů: rodný list dítěte, vízum, doklad o přechodném bydlišti v Praze 10, potvrzení o očkování dle českého očkovacího kalendáře, žádost o přijetí, potvrzená pediatrem, vyplněný evidenční list potvrzený pediatrem. Dokumenty jsou ke stažení na webu školy pod záložkou zápis.

Dne 3. 5. a 4. 5. probíhá řádný zápis do MŠ. Nezapomeňte s sebou originál rodného listu a svůj občanský průkaz!

29. 4. 2022

Máte možnost si rezervovat konkrétní čas prostřednictvím elektronického předzápisu viz odkaz zápis. Svou rezervací předejdete hromadění žadatelů u zápisu. Pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině či dětem s vízem za účelem strpění pobytu, je vypsán termín zápisu na 7. 6. 2022.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bez účasti dětí bude dne 11. a 12. 4. 2022

25. 3. 2022

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na den otevřených dveří naší mateřské školy,

Číst více

Kritická personální situace v naší mateřské škole – děkujeme :)

13. 2. 2022

Vážení rodiče, všem, kteří nám byli v minulém týdnu nápomocni DĚKUJEME. Zároveň stále apeluji na nutnost dodržování docházky pouze zdravých dětí bez jakýchkoliv příznaků onemocnění (rýma, kašel, podráždění očí, vyrážka apod.). Také návrat dítěte do MŠ by měl nastat až při naprostém doléčení nemoci. Děkujeme. Kolektiv MŠ

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace,

10. 2. 2022

Rada městské části Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Ve Stínu 2103/10, IČO: 70 92 43 41 Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2022 Bližší informace naleznete viz odkaz: http://byty.praha10.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=73124

Číst více

Prázdninový provoz – léto 2022

2. 2. 2022

Vážení rodiče, v letošním školním roce bude prázdninový provoz realizován mimo naši mateřskou školu (dále jen MŠ). Náhradní prázdninový provoz je určen pro ty z vás, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu naší MŠ v měsících červenci a srpnu.

Číst více

Testy školní zralosti na půdě školy zrušeny

17. 1. 2022

Vážení rodiče, testy školní zralosti, které se měly po dohodě s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10 konat v mateřské škole, poradna zrušila. Důvodem jsou covidová opatření. Poradna Vám nabízí individuální vyšetření, která by měla probíhat během měsíce března, dubna, května. Zde odkaz na objednávkový formulář PPP pro Prahu 10 - https://www.ppp10.eu/rozdeleni-skol/materske-skoly/kontaktni-formular-materske-skoly Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, informujte třídní učitelky, poskytnou vám informace o postupu. Dítě musí projít vyšetřením odborného poradenského pracoviště (PPP, SPC), které vyžaduje součinnost školy, proto potřebujeme vědět, kdo do poradny půjde a zároveň, kdo o odkladu školní docházky uvažuje. Paní učitelky s Vámi tuto problematiku ochotně zkonzultují. Děkujeme za spolupráci.

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

30. 11. 2021

Vážení rodiče, mateřská škola bude z provozních důvodů v době vánočních prázdnin od 27. 12. do 31. 12. 2021 UZAVŘENA. Provoz bude znovu zahájen 3. 1. 2022. K uzavření přistupujeme vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice. Škola bude v předmětném týdnu realizovat hloubkovou dezinfekci všech prostor k možnému zajištění hygienického a bezpečného prostředí pro vaše děti v nadcházejícím kalendářním roce. PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ, KLIDNÉ VÁNOCE A PŘEDEVŠÍM MNOHO ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2021

Do školky patří pouze zdravé děti

7. 10. 2021

Vážení rodiče, důrazně Vás žádám o ohleduplnost a dodržování docházení do mateřské školy pouze zdravých dětí. V případě jakýchkoliv příznaků nemoci si ponechejte dítě doma. Jedná se o zdraví nás všech. Dle hygienické stanice se Covid 19 v současné chvíli významně šíří právě v dětských kolektivech. Nyní je v karanténě třída Kytičky (netýká se všech dětí, jen těch, které byly v dotčeném datu v MŠ). Pouze korektním přístupem můžeme zamezit dalším karanténním opatřením. Děkuji všem za spolupráci. Mgr. Radka Horáková

Začíná nový školní rok 2021/2022

31. 8. 2021

Vážení rodiče, dovolte mi se s Vámi touto cestou přivítat po prázdninách. Těším se na naši vzájemnou spolupráci. Věřím, že nadcházející školní rok nám umožní vzdělávání dětí v běžném režimu tak, aby společně s námi mohly v maximální možné míře objevovat vše nové, zažívat, prožívat a učit se společně se svými vrstevníky. Níže naleznete základní informace k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022.

Číst více

Finální rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2021/2022

26. 8. 2021

Číst více

Prázdninový provoz – přeplatky za stravné

6. 8. 2021

Vratky stravného (přeplatky za řádně odhlášenou stravu) týkající se prázdninového provozu byly zaslány na čísla účtů, z nichž byla hrazena úhrada stravného. V případě dotazů se obraťte na hospodářku MŠ Podléšková paní Andreu Ročkovou, a to v termínu od 25. 8. 2021 – 1. 9. 2021 v dopoledních hodinách od 8:00 – 11:00 hodin na telefonním čísle: 272 658 107 (v současné chvíli čerpá řádnou dovolenou).

Finální rozřazení dětí do tříd pro školní rok 2021/2022

23. 7. 2021

Číst více

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

18. 6. 2021

Interkulturní setkání: Přednáška s diskuzí na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšnou adaptaci v rámci předškolního vzdělávání Termín: 21. 6. 2021 Místo konání: Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921 horní pavilon přízemí (5. třída), od 17:00 hod.

Číst více

Seznam přijatých dětí k prázdninovému provozu naleznete v sekci „Prázdninový provoz“

17. 6. 2021

Konečný seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022 naleznete v sekci „Zápis“

3. 6. 2021

Kapacita školy je naplněna. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou.

Seznam přijatých dětí k 24. 5. 2021 naleznete v sekci „Zápis“

18. 5. 2021

Pozor! Aktualizace k 24. 5. 2021

Návrat všech dětí do MŠ od 3. 5. 2021

29. 4. 2021

Vážení rodiče, na základě vývoje epidemiologické situace bude od pondělí 3. 5. 2021 možný návrat dětí do mateřských škol mimo jiné i v Praze. Návrat bude do běžného režimu mateřské školy, tedy děti se vrací do svých kmenových tříd, a to bez roušek při pobytu v mateřské škole a bez testování dětí. Ráno děti přichází do své kmenové třídy, případně do třídy, která má ranní službu v daném pavilonu. Prosíme rodiče o dodržování pravidel stanovených ještě před uzavřením škol: • zakrytí dýchacích cest, • dezinfekce rukou, • omezení počtu osob, které doprovázejí dítě do mateřské školy na 1 dospělou osobu. Velmi se na děti těšíme a věříme, že bude tento návrat do normálu trvalý.

TERMÍN ŘÁDNÉHO ZÁPISU je dne 5. 5. 2021

24. 4. 2021

V den zápisu, tedy 5. 5. 2021, bude u vchodu do obou Mateřských škol - Chmelová (z ulice Ostružinová) a Podléšková (z ulice Topolová) umístěna poštovní schránka určená pouze pro žádosti k předškolnímu vzdělávání.  Schránky budou v tento den k dispozici od 6:30 hodin do 17:00 hodin, kdy bude ukončeno možné předání žádostí. Podrobnosti naleznete v sekci - Zápis.

V pondělí se opět těšíme na děti z 2. třídy

24. 4. 2021

Vážení rodiče dětí docházejících v současné době do 2. třídy, jak jste již byli informováni prostřednictvím emailu, obdrželi jsme informaci, která se týká čtvrtečního (22. 4. 2021) záchytu pozitivního AG testu. Vyhodnocení PCR testu bylo s negativním výsledkem, proto se na všechny děti opět těšíme v pondělí 26. 4. 2021. Děkuji všem za spolupráci. S pozdravem Mgr. Radka Horáková

Testování dětí v průběhu týdne je určeno následovně:

12. 4. 2021

Pro třídu MOTÝLCI je testovacím dnem STŘEDA. Pro třídu SLUNÍČKA je testovacím dnem ČTVRTEK. PONDĚLÍ zůstává zachováno jednotně pro obě třídy. Musíme pochválit děti za statečnost a rodičům poděkovat za spolupráci:)

Testování dětí v průběhu týdne je určeno následovně:

12. 4. 2021

Pro 3. a 4. třídu (prostřední - zelený pavilon) je testovacím dnem STŘEDA. Pro 1. a 2. třídu (dolní - červený pavilon) je testovacím dnem ČTVRTEK. PONDĚLÍ zůstává jednotně zachováno pro všechny třídy. Musíme pochválit děti za statečnost a rodičům poděkovat za spolupráci:)

Náhradní prázdninový provoz mateřských škol

9. 4. 2021

Náhradní prázdninový provoz je určen přednostně pro zaměstnané zákonné zástupce dětí. Děti zákonných zástupců na rodičovské či mateřské dovolené mohou být přijaty dodatečně do naplnění dané kapacity školy.

Číst více

PŘEDŠKOLÁCI DO ŠKOLY OD 12.4.2021 — INFORMACE

8. 4. 2021

Vážení rodiče, v pondělí 12. 4. 2021 bude zahájen provoz obou pracovišť MŠ Chmelová.

Číst více

Uzavření školy se opět prodlužuje, omezení trvá do 11. 4. 2021

28. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení, omezení trvá do 11. dubna 2021.

ZÁPIS na školní rok 2021/2022

27. 3. 2021

Elektronický předzápis bude zahájen 6. 4. 2021 http://www.elektronickypredzapis.cz/. Elektronický předzápis bude ukončen 4. 5. 2021 v 23,59 hodin.

Číst více

UZAVŘENÍ ŠKOLY se prodlužuje DO 28. 3. 2021

21. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, čímž se tedy prodlužuje dosavadní stav do 28. března a pokračuje se v dosavadním režimu.

Osvobození od úplaty za vzdělávání za celý měsíc březen

2. 3. 2021

Jelikož došlo k uzavření škol od 1. 3.  do 21. 3. 2021 ředitelka školy rozhodla o osvobození od úplaty za vzdělávání za celý měsíc březen.

Číst více

Určené školy MČ Praha 10 pro výkon nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let

1. 3. 2021

Určené školy MČ Praha 10, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci pracovníků bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a některých dalších klíčových profesí.

Číst více

Na základě usnesení vlády České republiky je škola od 1. 3. do 21. 3. 2021 UZAVŘENA

27. 2. 2021

Na základě usnesení vlády České republiky, ze dne 26. února 2021 č. 200, je s účinností od 27. února 2021 do 21. března 2021 upraven provoz mateřských škol.

Číst více

Ve dnech od 17. 2. do 19. 2. 2021 je v provozu pouze jeden pavilon

16. 2. 2021

Ve výše uvedeném období budou v provozu třídy - Kytičky a Tygříci. Děkujeme za pochopení.

Osvobození od úplaty za vzdělávání v měsíci lednu.

2. 1. 2021

Vážení rodiče, jelikož došlo k prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a zároveň je evidován nepříznivý vývoj šíření onemocnění COVID-19, budete i v měsíci lednu osvobozeni od úplaty za vzdělávání - při absenci dítěte v mateřské škole po celý měsíc leden.

Vánoční vzkaz z mateřské školy…

18. 12. 2020

Vážení rodiče, letos vzhledem k okolnostem nebylo možné slavit Vánoce ve třídách společně s „Vámi“.

Číst více

Realizace akce nebyla projednána a schválena Radou MČ Praha 10

2. 12. 2020

Musíme informovat, že záměr opravy havarijního stavu topení mateřské školy Chmelová nebyl projednán a schválen Radou městské části Praha 10, proto k realizaci akce prozatím nedojde.

Číst více

Havárie dálkového topení v dolním pavilonu MŠ Chmelová

25. 11. 2020

Vážení rodiče, musíme vás informovat o havárii dálkového topení v dolním pavilonu mateřské školy Chmelová, proto jsme nuceni od 2. 12. 2020 do 11. 1. 2021 uzavřít dolní pavilon. Vzhledem k této situaci se budeme potýkat s kapacitou zbývajících tříd a obtížným plněním nároků, které jsou v současné době kladeny na hygienu. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste zvážili rodinnou situaci a podle svých možností si nechali po tuto dobu děti doma. Samozřejmě budete za daný měsíc osvobozeni od úplaty za vzdělávání. Víme, že se vaše děti těší na všechny prosincové aktivity: Mikulášské nadílení a čertovské řádění, zdobení stromečků, vyrábění vánočních dárků a přání, zpívání koled a ze všeho nejvíc na Ježíškovu nadílku pod stromečkem. Našli jsme řešení. Aby vaše děti o tyto radovánky nepřišly, ba co víc, děti se mohou těšit dvakrát, poté co si užijí Vánoce doma, čeká je celý cyklus od Mikuláše k Ježíškovi ještě jednou ve školce v lednu. Již došlo k zakoupení dárků, balíčků a objednání cukroví pro děti, vše bude využito a předáno dětem v průběhu ledna. Vážení rodiče a milé děti, Ježíšek a Mikuláš, dokonce i čerti mají letos v prosinci ve školce „karanténu“. Proto dorazí až v lednu. Prosinec pro nás všechny zůstává krásným tajemným měsícem zimy. Jsme si vědomi nestandartního průběhu letošního školního roku. Je možné, že se letošní „dvojité“ Vánoce nám všem zapíší do našich vzpomínek a budou zářit neobyčejným světlem. Vám všem, kteří přijmou tuto výjimečnou situaci a pomohou řešit kapacitní možnosti školy srdečně děkuji. Zároveň oceňuji váš tolerantní přístup v měsíci listopadu. Možná to zní jako „klišé“, ale všichni se těšíme na normální běh našich životů,… děkujeme. S úctou za celý kolektiv Mgr. Radka Horáková ředitelka školy

Vážení rodiče, naše škola stále pokračuje v provozu, jelikož vnímáme nutnost zajistit péči o děti rodičů, kteří musí docházet do zaměstnání.

30. 10. 2020

V následujícím období, po dobu trvání nouzového stavu, budeme provoz školy organizovat podle aktuálních podmínek, které jsou ovlivňovány několika klíčovými faktory. Jedná se především o počty přítomných zaměstnankyň, které jsou dotčeny nemocí, OČR, případně nařízenou karanténou. Za stávající situace může dojít ke spojování tříd, případně pavilonů se snahou udržení provozu školy. Proto sledujte webové stránky školy, emaily a také vstupní dveře do pavilonu, jelikož se parametry provozu školy mohou změnit v krátkém časovém horizontu. Všichni vnímáme náročnost situace, které jsme vystaveni, proto apeluji na vzájemnou ohleduplnost a respektování nastavených pravidel. Prosím o vyhodnocení nutnosti docházky vašeho dítěte do mateřské školy s přesahem nad rámec svých osobních potřeb a zájmů, velmi tím „NAŠÍ“ škole pomůžete. Absence dětí v měsíci listopadu (pouze celý měsíc) bude zohledněna osvobozením od úplaty za vzdělávání předmětného měsíce. Děkuji všem, kteří se snaží pomoci škole omezením pobytu dětí v kolektivu na nezbytně nutnou dobu, přivádějí děti zdravé a respektují nastavená pravidla. Zároveň velmi děkuji pedagogům i provozním pracovníkům školy, kteří přistupují ke své práci obětavě a zodpovědně, přestože jsou na ně kladeny vysoké nároky ovlivněné aktuálními podmínkami v naší zemi. Mgr. Radka Horáková ředitelka školy

ZMĚNA PROVOZU ŠKOLY od 26. do 30. 10. 2020

22. 10. 2020

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ dojde v týdnu od 26. do 30. 10. 2020 k uzavření jednoho pavilonu školy. V provozu bude pouze prostřední (ZELENÝ) a horní (ŽLUTÝ) pavilon. • Děti z 1. třídy budou rozděleny do 3. a 4. třídy (prostřední pavilon). • Děti z 2. třídy budou rozděleny do 5. a 6. třídy (horní pavilon). Žádáme rodiče dětí z 1. a 2. třídy, aby svým dětem přenesli věci podle rozpisu umístění dětí vyvěšeného v šatně dané třídy. Děkujeme. Provoz tříd: 3. třída 6.30 – 16.00 (do 17.00 ve 4. třídě) 4. třída 7.30 – 17.00 (do 07.30 ve 3. třídě) 5. třída 7.30 – 17.00 (do 07.30 ve 6. třídě) 6. třída 6.30 – 16.00 (do 17.00 ve 5. třídě)

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

16. 10. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k NOUZOVÉMU STAVU a od středy 14. 10. 2020 i zpřísnění opatření, ale především z důvodu nepříznivého vývoje situace šíření COVID-19 v naší zemi se na vás obracíme s žádostí o spolupráci, podporu a odpovědný přístup. Vyhlášená opatření ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství směřují zejména k omezení sociálních kontaktů. Žádáme vás „rodiče“ o vyhodnocení, zda je přítomnost vašeho dítěte v mateřské škole, po dobu výše uvedených vyhlášených opatření, nezbytně nutná. Rodičům, kteří tak již učinili DĚKUJEME! Všem děkujeme za spolupráci. Kolektiv MŠ.

Přednáška – Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšný vstup do základní školy

28. 9. 2020

Pozvánka na akci pro rodiče aneb interkulturní setkání: Přednáška s diskuzí na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšný vstup do základní školy Termín: 1. 10. 2020 Místo konání: Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921 horní pavilon přízemí (5. třída), od 17:00 hodin Program: Mgr. Darja Kovářová, metodik prevence a psycholog PPP Praha 10 nás seznámí se základními principy společného vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v souvislosti s přípravou na vstup do základní školy. Povíme si, jak probíhá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v naší škole a budeme sdílet své zkušenosti. Těšíme na rodiče sloučených zařízení MŠ Chmelová a MŠ Podléšková!

Divadélko z pytlíčku

28. 9. 2020

Akce se koná dne 6. 10. 2020. Hrát se bude na zahradě mateřské školy nejen dětem, ale i rodičům. Od 15:30 hodin pro třídu Kytičky a Tygříci, od 16:30 hodin třídy Motýlci a Sluníčka. Těšíme se na společné setkání.

Třídní schůzky

31. 8. 2020

Vzhledem k rozdílným termínům a časům si konání třídní schůzky ověřte ve své kmenové třídě.

Třídní schůzky 2. září

30. 8. 2020

Dne 2. září od 17:00 budou probíhat třídní schůzky.

Informace pro rodiče

30. 8. 2020

Vážení rodiče, dovolte mi se s Vámi touto cestou přivítat, jako nová ředitelka Mateřské školy Praha 10, Chmelová 8/2921...

Číst více

Zahájení provozu školky 1. září

30. 8. 2020

Zahájení provozu školek je 1. 9. 2020, zařazení dětí do tříd najdete při vstupech do jednotlivých pavilonů MŠ.