Novinky

Osvobození od úplaty za vzdělávání v měsíci lednu.

2. 1. 2021

Vážení rodiče, jelikož došlo k prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a zároveň je evidován nepříznivý vývoj šíření onemocnění COVID-19, budete i v měsíci lednu osvobozeni od úplaty za vzdělávání - při absenci dítěte v mateřské škole po celý měsíc leden.

Vánoční vzkaz z mateřské školy…

18. 12. 2020

Vážení rodiče, letos vzhledem k okolnostem nebylo možné slavit Vánoce ve třídách společně s „Vámi“. Přestože stála spousta faktorů proti nám, tak se nakonec, díky všem pracovníkům školy, podařilo vytvořit a prožít tajemnou vánoční atmosféru společně s vašimi dětmi. Je za námi slavnostní oběd i vánoční nadílka. Věříme, že i „Vy“ doma zvládnete všechny nástrahy dnešních dní a nenecháte si zkazit vánoční čas, přestože bude letos nejspíše ovlivněn obtížnou situací, která přetrvává v naší zemi. Postavme se tomu a vytvořme si kouzelně krásné, půvabné a nezapomenutelné Vánoce, které prožijeme s těmi nejbližšími a naplno si je užijeme! Přejeme Vám pohodu po zbytek adventu, krásné Vánoce a nový rok, který umožní plnit očekávání a přání nás všech. Se srdečným pozdravem Mgr. Radka Horáková a celý kolektiv školy

Realizace akce nebyla projednána a schválena Radou MČ Praha 10

2. 12. 2020

Vzhledem k dnešní zásadní informaci, kterou jsme obdrželi z Městské části Praha 10, vás musíme informovat, že záměr opravy havarijního stavu topení v dolním pavilonu mateřské školy Chmelová nebyl projednán a schválen Radou městské části Praha 10, proto k realizaci akce prozatím nedojde. Na základě výše uvedené skutečnosti se vaše děti mohou začít těšit na všechny prosincové aktivity v naší školce: Mikulášské nadílení a čertovské řádění, zdobení stromečků, vyrábění vánočních dárků a přání, zpívání koled i na Ježíškovu nadílku pod stromečkem. (Pokud se havarijní stav topení v dolním pavilonu zásadně nezhorší.) Vážení rodiče a milé děti, Ježíšek a Mikuláš, dokonce i čerti se na vás již těší... Všechny prosincové aktivity budou realizovány dle zvyklostí a věřím, že pro nás bude letošní prosinec symbolem klidu, pohody a pospolitosti. Mgr. Radka Horáková ředitelka školy

Havárie dálkového topení v dolním pavilonu MŠ Chmelová

25. 11. 2020

Vážení rodiče, musíme vás informovat o havárii dálkového topení v dolním pavilonu mateřské školy Chmelová, proto jsme nuceni od 2. 12. 2020 do 11. 1. 2021 uzavřít dolní pavilon. Vzhledem k této situaci se budeme potýkat s kapacitou zbývajících tříd a obtížným plněním nároků, které jsou v současné době kladeny na hygienu. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste zvážili rodinnou situaci a podle svých možností si nechali po tuto dobu děti doma. Samozřejmě budete za daný měsíc osvobozeni od úplaty za vzdělávání. Víme, že se vaše děti těší na všechny prosincové aktivity: Mikulášské nadílení a čertovské řádění, zdobení stromečků, vyrábění vánočních dárků a přání, zpívání koled a ze všeho nejvíc na Ježíškovu nadílku pod stromečkem. Našli jsme řešení. Aby vaše děti o tyto radovánky nepřišly, ba co víc, děti se mohou těšit dvakrát, poté co si užijí Vánoce doma, čeká je celý cyklus od Mikuláše k Ježíškovi ještě jednou ve školce v lednu. Již došlo k zakoupení dárků, balíčků a objednání cukroví pro děti, vše bude využito a předáno dětem v průběhu ledna. Vážení rodiče a milé děti, Ježíšek a Mikuláš, dokonce i čerti mají letos v prosinci ve školce „karanténu“. Proto dorazí až v lednu. Prosinec pro nás všechny zůstává krásným tajemným měsícem zimy. Jsme si vědomi nestandartního průběhu letošního školního roku. Je možné, že se letošní „dvojité“ Vánoce nám všem zapíší do našich vzpomínek a budou zářit neobyčejným světlem. Vám všem, kteří přijmou tuto výjimečnou situaci a pomohou řešit kapacitní možnosti školy srdečně děkuji. Zároveň oceňuji váš tolerantní přístup v měsíci listopadu. Možná to zní jako „klišé“, ale všichni se těšíme na normální běh našich životů,… děkujeme. S úctou za celý kolektiv Mgr. Radka Horáková ředitelka školy

Vážení rodiče, naše škola stále pokračuje v provozu, jelikož vnímáme nutnost zajistit péči o děti rodičů, kteří musí docházet do zaměstnání.

30. 10. 2020

V následujícím období, po dobu trvání nouzového stavu, budeme provoz školy organizovat podle aktuálních podmínek, které jsou ovlivňovány několika klíčovými faktory. Jedná se především o počty přítomných zaměstnankyň, které jsou dotčeny nemocí, OČR, případně nařízenou karanténou. Za stávající situace může dojít ke spojování tříd, případně pavilonů se snahou udržení provozu školy. Proto sledujte webové stránky školy, emaily a také vstupní dveře do pavilonu, jelikož se parametry provozu školy mohou změnit v krátkém časovém horizontu. Všichni vnímáme náročnost situace, které jsme vystaveni, proto apeluji na vzájemnou ohleduplnost a respektování nastavených pravidel. Prosím o vyhodnocení nutnosti docházky vašeho dítěte do mateřské školy s přesahem nad rámec svých osobních potřeb a zájmů, velmi tím „NAŠÍ“ škole pomůžete. Absence dětí v měsíci listopadu (pouze celý měsíc) bude zohledněna osvobozením od úplaty za vzdělávání předmětného měsíce. Děkuji všem, kteří se snaží pomoci škole omezením pobytu dětí v kolektivu na nezbytně nutnou dobu, přivádějí děti zdravé a respektují nastavená pravidla. Zároveň velmi děkuji pedagogům i provozním pracovníkům školy, kteří přistupují ke své práci obětavě a zodpovědně, přestože jsou na ně kladeny vysoké nároky ovlivněné aktuálními podmínkami v naší zemi. Mgr. Radka Horáková ředitelka školy

ZMĚNA PROVOZU ŠKOLY od 26. do 30. 10. 2020

22. 10. 2020

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ dojde v týdnu od 26. do 30. 10. 2020 k uzavření jednoho pavilonu školy. V provozu bude pouze prostřední (ZELENÝ) a horní (ŽLUTÝ) pavilon. • Děti z 1. třídy budou rozděleny do 3. a 4. třídy (prostřední pavilon). • Děti z 2. třídy budou rozděleny do 5. a 6. třídy (horní pavilon). Žádáme rodiče dětí z 1. a 2. třídy, aby svým dětem přenesli věci podle rozpisu umístění dětí vyvěšeného v šatně dané třídy. Děkujeme. Provoz tříd: 3. třída 6.30 – 16.00 (do 17.00 ve 4. třídě) 4. třída 7.30 – 17.00 (do 07.30 ve 3. třídě) 5. třída 7.30 – 17.00 (do 07.30 ve 6. třídě) 6. třída 6.30 – 16.00 (do 17.00 ve 5. třídě)

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

16. 10. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k NOUZOVÉMU STAVU a od středy 14. 10. 2020 i zpřísnění opatření, ale především z důvodu nepříznivého vývoje situace šíření COVID-19 v naší zemi se na vás obracíme s žádostí o spolupráci, podporu a odpovědný přístup. Vyhlášená opatření ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství směřují zejména k omezení sociálních kontaktů. Žádáme vás „rodiče“ o vyhodnocení, zda je přítomnost vašeho dítěte v mateřské škole, po dobu výše uvedených vyhlášených opatření, nezbytně nutná. Rodičům, kteří tak již učinili DĚKUJEME! Všem děkujeme za spolupráci. Kolektiv MŠ.

Přednáška – Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšný vstup do základní školy

28. 9. 2020

Pozvánka na akci pro rodiče aneb interkulturní setkání: Přednáška s diskuzí na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšný vstup do základní školy Termín: 1. 10. 2020 Místo konání: Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921 horní pavilon přízemí (5. třída), od 17:00 hodin Program: Mgr. Darja Kovářová, metodik prevence a psycholog PPP Praha 10 nás seznámí se základními principy společného vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v souvislosti s přípravou na vstup do základní školy. Povíme si, jak probíhá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v naší škole a budeme sdílet své zkušenosti. Těšíme na rodiče sloučených zařízení MŠ Chmelová a MŠ Podléšková!

Divadélko z pytlíčku

28. 9. 2020

Akce se koná dne 6. 10. 2020. Hrát se bude na zahradě mateřské školy nejen dětem, ale i rodičům. Od 15:30 hodin pro třídu Kytičky a Tygříci, od 16:30 hodin třídy Motýlci a Sluníčka. Těšíme se na společné setkání.

Třídní schůzky

31. 8. 2020

Vzhledem k rozdílným termínům a časům si konání třídní schůzky ověřte ve své kmenové třídě.

Třídní schůzky 2. září

30. 8. 2020

Dne 2. září od 17:00 budou probíhat třídní schůzky.

Informace pro rodiče

30. 8. 2020

Vážení rodiče, dovolte mi se s Vámi touto cestou přivítat, jako nová ředitelka Mateřské školy Praha 10, Chmelová 8/2921...

Číst více

Zahájení provozu školky 1. září

30. 8. 2020

Zahájení provozu školek je 1. 9. 2020, zařazení dětí do tříd najdete při vstupech do jednotlivých pavilonů MŠ.