Provoz a organizace dne

Upozornění na uzavření mateřské školy

Dovoluji si Vás informovat o uzavření školy v období od 27. 12. – 29. 12. 2023 z organizačních důvodů.

Ve škole budou v předmětném období probíhat hygienická opatření k eliminaci virových a bakteriálních částic.

Společně se spolu setkáme po vánočních svátcích v úterý 2. 1. 2024.

Mgr. Radka Horáková

ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace

Organizace činností při vzdělávání dětí

6:00-8:00

Příchod dětí do MŠ, spontánní nebo řízené hry

8:00-8:45

Komunitní kruh, ranní cvičení

8:45-9:15

Osobní hygiena, dopolední svačina

9:15-9:55

Plánované činnosti řízené pedagogem

9:55-11:45 (11:55)

Pobyt dětí venku – školní zahrada, vycházky

11:45 (11:55) -12:30

Osobní hygiena, oběd, odchod některých dětí domů

12:30-14:00

Četba na pokračování, odpočinek nebo spánek na lůžku

14:00-15:00

Osobní hygiena, svačina

15:00-17:00

Individuálně plánované činnosti, pobyt venku, odchod domů