Realizace akce nebyla projednána a schválena Radou MČ Praha 10