Realizace akce nebyla projednána a schválena Radou MČ Praha 10

Vzhledem k dnešní zásadní informaci, kterou jsme obdrželi z Městské části Praha 10, vás musíme informovat, že záměr opravy havarijního stavu topení v dolním pavilonu mateřské školy Chmelová nebyl projednán a schválen Radou městské části Praha 10, proto k realizaci akce prozatím nedojde. Na základě výše uvedené skutečnosti se vaše děti mohou začít těšit na všechny prosincové aktivity v naší školce: Mikulášské nadílení a čertovské řádění, zdobení stromečků, vyrábění vánočních dárků a přání, zpívání koled i na Ježíškovu nadílku pod stromečkem. (Pokud se havarijní stav topení v dolním pavilonu zásadně nezhorší.)

Vážení rodiče a milé děti, Ježíšek a Mikuláš, dokonce i čerti se na vás již těší… Všechny prosincové aktivity budou realizovány dle zvyklostí a věřím, že pro nás bude letošní prosinec symbolem klidu, pohody a pospolitosti.

Mgr. Radka Horáková ředitelka školy