Platby

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2022/2023 je hrazena i v době, kdy dítě do školy nedochází (nemoc, dovolená rodičů atd.). Úplata pro rok 2022/2023 je stanovena na 975,- Kč měsíčně a je třeba nutné ji uhradit do 15 dne daného měsíce. (Lze uhradit i jednorázově na celých deset měsíců školního roku.) Pokud není úplata hrazena, lze z tohoto důvodu docházku dítěte do MŠ ukončit. Osvobozeny od úplaty jsou děti v posledním ročníku docházky před vstupem do základní školy. Úplata za vzdělávání je hrazena v období od září do června, případně v letních měsících, pokud rodič dítě na letní provoz přihlásí do některé z otevřených letních škol.

Číslo účtu pro úplatu za předškolní vzdělávání 51-3654510257/0100, doklady uchovávejte. Variabilní symbol je každému dítěti přidělen na celou dobu docházky do MŠ. Informace ohledně plateb (řešení nesrovnalostí) za předškolní vzdělávání dětí v MŠ podává zástupkyně ředitelky paní Kamila Kavková pro obě MŠ.

Platby za stravování respektive záloha na stravné na jeden měsíc činí: 945,- Kč (45,- Kč na 1 den), děti s odkladem školní docházky – mladší školní věk – 1008,- Kč (48,- Kč za 1 den). Částku dle věku Vašeho dítěte poukážete na stávající účet školní jídelny MŠ Chmelová nebo MŠ Podléšková (dle docházky Vašeho dítěte). Každé dítě má vlastní var. symbol na každoměsíční úhradu stravného. Hradí se převodem na účet školní jídelny před začátkem měsíce, ve kterém se bude dítě stravovat.

Stravné pro MŠ Chmelová na číslo účtu: 43-2251730277/0100
Stravné pro MŠ Podléšková na číslo účtu: 115-2186910297/0100

Omluvy dětí hlaste telefonicky od 7:30 – 8:00 hod. na třídní telefonní číslo, které naleznete v údaji o dané třídě (jinak bude stravné dítěti započteno i v době nepřítomnosti ve škole). Informace o stravování a případných nesrovnalostech v úhradách za stravné podává vedoucí školní jídelny paní Hana Matoušková na MŠ Chmelová od 8:00 do 14:00 hod.