Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro ukrajinské děti

 

Dne 25. 8. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin na adrese Chmelová 2921/8, Praha 10 lze škole předat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ukrajinských dětí. Žádost lze podat pouze v jedné škole.

  1. 8. 2022 od14:00 do 16:00 по адресу Chmelová 2921/8, Praha 10 в школу можна подати заяву про вступ до дошкільної освіти дітей України. Ви можете подати заявку лише в одну школу.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Žádost o přijetí do mateřské školy ke stažení ZDE