PŘEDŠKOLÁCI DO ŠKOLY OD 12.4.2021 — INFORMACE

Vážení rodiče, v pondělí 12. 4. 2021 bude zahájen provoz obou pracovišť MŠ Chmelová.

  • Provoz je určen pouze pro předškolní děti a děti pracovníků IZS dle aktuálního seznamu (výčet profesí se redukoval)
  • Vstup do prostor školy je možný pouze s předepsanou ochranou dýchacích cest (i děti), po testování s negativním výsledkem mohou děti do školy bez roušek
  • Děti budou testovány dvakrát týdně – pondělí a středa/čtvrtek – bude Vám upřesněno při nástupu (případně proběhne testování během týdne v prvním dni nástupu)
  • S ohledem na zajištění alespoň částečné pohody při testování, budete moci své dítě testovat sami (testování nebudou provádět pedagogičtí ani provozní zaměstnanci školy)
  • V den testování je třeba počítat s časovou rezervou cca 15-20 minut na test.
  • Po příchodu do areálu MŠ bude nasměrováni do prostor vyhrazených pro provádění testů, tam dle instrukcí přítomných pověřených pracovníků školy otestujete své dítě a ve venkovním prostoru počkáte na výsledek testu
  • Dítě s negativním testem můžete jít předat pedagogovi do určené třídy
  • V případě, že nebudete souhlasit s testováním dítěte, nebude dítě přijato k docházce. Bude na něj nahlíženo, jako když je nemocné. Viz. nařízení MŠMT níže

Informace o testování a opatření nařízených MŠMT dle kterých se musíme řídit naleznete zde https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Všichni se budeme snažit přistoupit k nastaveným okolnostem tak, aby se děti cítily v nestandardních podmínkách školy co nejlépe. Proto Vás žádáme o maximální spolupráci.

DĚKUJEME