Adaptace

Adaptační období pro nově přijaté děti

Počáteční pobyt v měsíci září je adaptační, proto počítejte s kratším – pouze dopoledním pobytem zejména v prvním týdnu docházky dítěte do MŠ. Odpolední odpočinek a celodenní pobyt v MŠ je možný až po bezproblémovém zvládnutí dopolední docházky. Pro děti je důležitý pozitivní přístup rodičů, za dodržení pevných výchovných zásad. Vše je možné (a vhodné) konzultovat s kmenovými učitelkami třídy.

  • Děti přivedete 1.9. 2022 mezi  7:00, nejpozději v 8,00 hod.

  • Do které třídy je dítě zařazeno je zveřejněno na webových stránkách školy a při příchodu na vývěsce školy a vstupních dveřích do pavilonu (dle přiděleného variabilního symbolu).

  • V šatně třídy si na nástěnce najdete podle jména dítěte značku, která mu byla přidělena a najdete místo v šatně značkou označené.

  • Dítě se převlékne do oblečení, které mu připravíte pro pobyt ve třídě, přezuje se do bačkor.

  • Oslovíte přítomnou paní učitelku, které předáte dítě a dohodnete si s ní čas, kdy dítě vyzvednete.

  • Dítě si vyzvednete v domluveném čase a s třídní učitelkou dohodnete, jak bude adaptační pobyt probíhat v následujících dnech.

  • Pro podrobnější informace proběhne během prvních dvou týdnů třídní schůzka dané třídy.