Změna výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Od 1. 9. 2024 se mění výše úplaty za vzdělávání (školné), částka pro školní rok 2024/2025 byla stanovena ve výši 1 500,- Kč za měsíc.

Nově provádí výpočet úplaty zřizovatel – MČ Praha 10, částka, kterou stanoví, je jednotná pro všechny mateřské školy, které spravuje.

 

Částka pro školní rok 2024/2025 byla stanovena ve výši 1 500,- Kč za měsíc.

Připomínám, že úhradu neplatí děti v posledním roce docházky (plní povinnou předškolní docházku) a děti s odkladem školní docházky.

Platba za stravné se nemění.

Trvalý příkaz na novou částku si změňte tak, aby částka 1 500,- Kč byla vázána na nový školní rok – první úhrada bude provedena v srpnu 2024 na účet č.: 51-3654510257/0100nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte! (Variabilní symbol je platný po celou dobu docházky dítěte do MŠ, pro všechny finanční transakce provedené vůči škole.)