5. třída

Třídní učitelky

Marcela Konopásková

Natálie Podlipná Dis.

Telefon na třídu: +420 771 181 195

Email: 5.třída@mschmelova.cz

Program třídy

Září 2021

Očekávané výstupy:

  • rozvoj schopností a dovedností vedoucích k socializaci a začlenění do kolektivu, navazování, udržování a rozvíjení vztahů mezi dítětem a dospělým, mezi dítětem a kamarády 
  • znát své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště a mateřské školy, znát jména a příjmení kamarád
  • získat schopnost přizpůsobit se, spolupracovat, přijímat, dodržovat pravidla 
  • rozvoj soucítění a ohleduplnosti s druhým  
  • rozvoj řečového projevu, umět vyjádřit své dojmy, prožitky, názor a přání 
  • rozvíjet základní poznatky o lidském těle 
  • znát situace, při kterých by mohlo dojít k úrazům, vědět, jak se zachovat a pokusit se o první pomoc 
  • získat povědomí o svém rodném městě, znát jméno státu, poznat vlajku ČR, seznamovat se s českými pověstmi pro malé děti 

Dokumenty ke stažení