5. třída

Program třídy

Leden 2021

  • mít základní povědomí o ochraně svého zdraví a bezpečí, kde a jak vyhledat potřebnou pomoc, mít povědomí o ochraně zdraví druhého
  • ovládat jednoduché rytmické nástroje
  • chovat se ohleduplně k druhému, soucítit s ním, umět chtít pomoci, pomáhat slabším, respektovat potřeby druhého
  • mít zafixované základy společenského chování – pozdrav, rozloučení, poděkování, neskákání do řeči, poslechnout pokyn, vyslechnout druhého, požádání o pomoc
  • mít základní poznatky o zimě – charakteristické znaky zimního ročního období
  • předcházet nebezpečím, které mohou nastat při sportu a zábavě
  • rozvíjení souvislého vyjadřování „Vyprávěj pohádku podle obrázků“
  • práce s literárními texty, rozličným obrazovým materiálem