5. třída

Program třídy

Červen 2021

Očekávané výstupy:

  • rozvíjet fyzickou zdatnost, koordinaci pohybů a ovládání pohybového aparátu 
  • vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
  • prožívání společné radosti a pocitů uspokojení při plnění sportovních úkolů a činností 
  • vést k lásce k přírodě a ochraně životního prostředí 
  • získat poznatky o životě hmyzu (brouků, motýlů a včel), pozorování přírody pod lupou 
  • formou motivačních her seznámit děti s přírodními krásami a historickými památkami v ČR