5. třída

Třídní učitelky

Marcela Konopásková

Natálie Podlipná Dis.

Telefon na třídu: +420 771 181 195

Email: 5.třída@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2022

Očekávané výstupy:

  • zopakovat si poznatky, se kterými se děti seznámily během školního roku, 
  • rozvíjet pozornost a paměť, 
  • procvičovat smysly, 
  • rozvíjet matematické a jazykové dovednosti, 
  • podporovat děti ve zdravém životním stylu a otužování, 
  • získávat poznatky o přírodě a zvířatech, 
  • poučit děti o možných nebezpečných situacích v období léta a prázdnin