5. třída

Třídní učitelky

Marcela Konopásková

Bc. Natálie Podlipná Dis.

Telefon na třídu: +420 771 181 195

Email: 5.třída@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2023

Očekávané výstupy:

  • zopakovat si poznatky, se kterými se děti seznámily během školního roku
  • rozvíjet pozornost a paměť 
  • procvičovat smysly 
  • rozvíjet matematické a jazykové dovednosti 
  • podporovat děti ve zdravém životním stylu a otužování 
  • získávat poznatky o přírodě a zvířatech 
  • poučit děti o možných nebezpečných situacích v období léta a prázdnin