5. třída

Program třídy

Duben 2021

  • rozvíjet základní pohybové schopnosti a prostorovou orientaci při pobytu v přírodě a na hřišti 
  • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku ve výtvarných činnostech a s manipulací s běžnými předměty denní potřeby a hračkami 
  • uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky 
  • vědomě využívat všech smyslů při pozorování jevů a věcí kolem sebe 
  • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně zformulovaných větách 
  • vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat