5. třída

Třídní učitelky

Marcela Konopásková

Romana Müllerová

Telefon na třídu: +420 771 181 195

Email: 5.třída@mschmelova.cz

Program třídy

Prosinec 2023

Očekávané výstupy:

  • podílet se na přípravách a realizaci svátků se zvyky a tradicemi 
  • vnímání vánočního období všemi smysly 
  • zvládnout jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka 
  • vytváření, rozvíjení a upevňování citových vztahů k rodině a svému okolí 
  • vnímání a přijímání hodnot a estetických dovedností – výtvarných, hudebních a literárních 
  • dodržovat stanovená společenská pravidla 
  • zapamatovat si text básní a koled 
  • zábavné a tvořivé seznámení s autorskými klasickými pohádkami, získávání nových poznatků prostřednictvím pohádkových činností, rozvíjení slovní zásoby, řeči, fantazie formou her