Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Program a pozvánka na odborné setkání na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšnou adaptaci v rámci předškolního vzdělávání