Ježci

Třídní učitelky

Martina Smejkalová

Bc. Michaela Švecová

Telefon na třídu: +420 771 181 201

Email: jezci@mspodleskova.cz

Program třídy

Listopad 2022

Očekávané výstupy:

  • seznámit děti s jednotlivými měsíci, postupný nácvik měsíců ve správném pořadí 
  • umět rozdělit dopravní prostředky – voda, vzduch, silnice, koleje 
  • poznávat některé druhy povolání, kde pracují moji rodiče 
  • naučit děti novou báseň „Listopad“ a novou píseň „V dešti“ (přesnost při hře na ozvučná dřívka)