Ježci

Třídní učitelky

Martina Smejkalová

Markéta Toulová

Telefon na třídu: +420 771 181 201

Email: jezci@mspodleskova.cz

Program třídy

Květen 2022

Očekávané výstupy:

  • upevňování citových vztahů v rodině 
  • rozvoj paměti a hudebních dovedností 
  • rozvíjení kladného vztahu k přírodě – živé i neživé 
  • učit děti orientovat se v čase – ráno, odpoledne, večer 
  • zopakovat si základní znaky lidské postavy 
  • poznáváme zaměstnání, povídáme si o práci rodičů