Ježci

Třídní učitelky

Martina Smejkalová

Bc. Michaela Švecová

Telefon na třídu: +420 771 181 201

Email: jezci@mspodleskova.cz

Program třídy

Červen 2023

Očekávané výstupy:

  • Užít si svátek dětí na zahradě MŠ Chmelová  
  • Rozvoj hudebně pohybových dovedností  
  • Osvojit si novou báseň a píseň  
  • Zopakovat si poznatky, básně, písně, tanečky a veršované pohádky  
  • Výroba desek na výkresy, stříhání, kreslení a lepení   
  • Užít si akci „Loučení s předškoláky“