Ježci

Třídní učitelky

Martina Smejkalová

Markéta Toulová

Telefon na třídu: +420 771 181 201

Email: jezci@mspodleskova.cz

Program třídy

Červen 2022

Očekávané výstupy:

  • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 
  • poznáváme zvířata ze Zoo a z mořských hlubin 
  • rozvíjení kladného vztahu k přírodě – živé i neživé 
  • rozvoj soustředěného poslechu 
  • zopakovat si bezpečnost na cestách o prázdninách 
  • opakujeme, co už umíme a co jsme se naučily