Ježci

Třídní učitelky

Bc. Michaela Švecová

Renáta Milerová

Telefon na třídu: +420 771 181 201

Email: jezci@mspodleskova.cz

Program třídy

Únor 2024

Očekávané výstupy:

  • mít základní povědomí o lidových tradicích v naší společnosti
  • umět vnímat pomocí všech smyslů, smyslové hry, tvary předmětů
  • nadále upevňovat správné stolování, sezení u stolu a držení lžíce
  • rozvíjet komunikativní dovednosti – rozvíjet řečový projev, jednoduchý popis obrázku
  • rozvíjení výtvarných, hudebních a pohybových dovedností, rozvíjení prostorové orientace
  • vnímat a zapamatovat si krátký text, melodii, rozvíjet intonační schopnosti