Ježci

Třídní učitelky

Martina Smejkalová

Markéta Toulová

Telefon na třídu: +420 771 181 201

Email: jezci@mspodleskova.cz

Program třídy

Listopad 2021

Očekávané výstupy:

  • Prohlubování znalostí dětí – co dělají zvířata v zimě? 
  • Vnímat přírodu kolem nás – změna počasí, barevnost 
  • Rozvoj řečového projevu – dbát na správnou výslovnost, neskákat do řeči 
  • Podpora kamarádských vztahů 
  • Rozvoj smyslového vnímání pomocí her 
  • Rozpoznat co je dobré a co špatné