Ježci

Třídní učitelky

Bc. Michaela Švecová

Renáta Milerová

Telefon na třídu: +420 771 181 201

Email: jezci@mspodleskova.cz

Program třídy

Červen 2024

Očekávané výstupy:

  • mít základní poznatky o Zemi, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě 
  • spolupracovat ve skupině, být tvořivý 
  • poznat blíže naši planetu Zemi – kontinenty, moře, poznávat svět 
  • procvičovat stříhání – jednoduché tvary 
  • zdokonalovat jemnou motoriku – práce s drobnými předměty, držení tužky, uvolňovací cvičení 
  • lépe poznat podmořský svět – sdílet své zážitky, znát mořské živočichy 
  • dbát na bezpečnost v MŠ, poučit se o bezpečnosti o prázdninách 
  • popsat své plány a přání o prázdninách