MČ Praha 10 vyhlašuje konkursní řízení

MČ Praha 10 vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace.

Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení ZŠ Gutova“ a „neotvírat“ musí být doručena nejpozději do 31. 3. 2023 do 12 hodin do podatelny ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2023. Bližší informace naleznete v dokumentu viz níže.