Pro rodiče

Informace k nástupu dětí do MŠ v novém školním roce 2022/2023

Vážení rodiče,

těšíme se na Vás i Vaše děti a níže předáváme pár užitečných informací k usnadnění nástupu.

Školní rok 2022-2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

 1. Příchod nových dětí 1. 9. 2022

je v časovém rozmezí 7:00 – 8.00 hodin. Zazvoňte na příslušnou třídu a ohlaste se jménem dítěte.

 • Do které třídy je dítě zařazeno, je zveřejněno na webových stránkách školy a při příchodu na vývěsce školy a vstupních dveřích do pavilonu (dle přiděleného variabilního symbolu).
 • Při příchodu do budovy doprovázející osoba použije dezinfekci na ruce, až poté pokračuje s dítětem do chodby, kde se dítě přezuje.
 • Dál vstupte do šatny dětí zutí nebo s návleky, avšak z vlastních zdrojů.
 • V šatně se dítě převlékne, uloží si oblečení na svoji značku, vy uložíte náhradní oblečení do Vámi přineseného kapsáře (týká se pouze MŠ Chmelová).
 • Dítě předejte třídní učitelce, která v tento moment přebírá za dítě zodpovědnost, neprodlužujte dobu předání.
 • Pobyt doprovázející osoby je omezený pouze na nezbytně nutnou dobu
 1. Předávání dětí při příchodu

Po převléknutí dítěte v šatně osobně převeďte a předejte do třídy učitelce.

MŠ Chmelová

Děti se od 2. 9. 2022 budou scházet v době od 6:00 do 6:30 hodin ve společné třídě – 1.třídě. Následně, od 6:30 hodin, budou děti převedeny do třídy, která má ranní službu na daném pavilonu, kde se již děti z daného pavilonu i schází, od 7:00 děti přichází do své kmenové třídy. Způsob příchodu si konkrétně domluvíte s třídní učitelkou – 1. 9. 2022, které nahlásíte potřebu vodit dítě do MŠ před 7:00 hodinou, aby bylo možno nastavit organizaci dne.

MŠ Podléšková

Děti se od 2. 9. 2022 budou scházet v době od 6:00 do 7:00 hodin ve společné třídě – Kytiček. Následně, od 7:00 hodin, budou děti převedeny do svých kmenových tříd. Způsob příchodu si konkrétně domluvíte s třídní učitelkou – 1. 9. 2022, které nahlásíte potřebu vodit dítě do MŠ před 7:00 hodinou, aby bylo možno nastavit organizaci dne.

V době od 7:00 do 8:00 hodin se již budou děti scházet ve svých kmenových třídách.

Z bezpečnostních důvodů bude v 8:30 hodin uzamknuta vstupní branka do MŠ a následně bude odemčena po ukončení pobytu dětí venku.

3. Odchod po obědě:

Ráno při příchodu v dětské šatně prosíme o zprávu do sešitu omluv, zda dítě bude po obědě v MŠ odpočívat (u nových dětí po zvládnutí adaptace) nebo si jej vyzvednete 12:15 – 12:30 hodin.

Dbejte na bezpečnost dětí, zavřete při odchodu dveře a nevpouštějte další osobu. Všichni příchozí se musí nahlásit zazvoněním.

 1. Odchod odpoledne
 • 15:00 – 17:00 hodin.
 • Rodiče si při rozcházení dětí odpoledne dítě přebírají ze třídy-zazvoní si u vchodu, po 16:00 hodině budou děti spojeny ve třídě, která má odpolední službu na daném pavilonu.
 • Ze školní zahrady si rodiče vyzvedávají děti tak, že se slovně nahlásí učitelce.
 1. Další doporučení
 • Při příchodu a odchodu, prosím, zavírejte za sebou branku, která je zabezpečena.
 • Do budovy, dětské šatny, prosím, nejezděte s kočárky ani odrážedly.
 • Na kola a koloběžky využijte stojan v prostoru pro kola, doporučujeme uzamykat!
 1. Omlouvání dětí
 • Předem nebo týž den nejpozději do 8:00 hodin telefonem nebo do sešitu omluv v dětské šatně. Zároveň do sešitu omluv zaznamenáváte vyzvednutí dítěte po obědě v daný den, případně zde omluvíte plávanou absenci.
 • Neomluvené dítě do 8:00 hodin je počítáno ke stravování!
 • Po nepřítomnosti dítěte je nutné nahlásit příchod dítěte nebo přijít před 8:00 hodinou, aby mohlo být přihlášeno ke stravování.
 1. Co dítě potřebuje do MŠ (viz školní řád)
 • pohodlný oděv do třídy (tepláky, legíny, sukně na gumu)
 • tepláky (kraťasy) na pobyt venku
 • pyžamo (1x týdně vyprat)
 • náhradní spodní prádlo
 • bačkory na přezutí – (ne pantofle)

prosíme všechny věci označte

 1. Administrativní formuláře
 • kontrola telefonních čísel a údajů – na první třídní schůzce – změny v Evidenčním listu MŠ atd.
 1. Školní řád školy a organizační režim dne

Tyto dokumenty najdete na nástěnce v dětské šatně a na webových stránkách školy. Prosíme, abyste se s těmito aktuálními dokumenty seznámili.

Platby na školní rok 2022-2023 najdete na webových stránkách.

Další informace budou poskytnuty třídními pedagogy Vašeho dítěte v jeho kmenové třídě na třídní schůzce, která se koná dne:

Pro pracoviště MŠ Chmelová            6. 9. 2022 od 17:00 hodin     na kmenové třídě

Pro pracoviště MŠ Podléšková          7. 9. 2022 od 17:00 hodin     na kmenové třídě

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Radka Horáková

ředitelka školy

Informace zejména pro rodiče nově přijatých dětí

Adaptační období

Počáteční pobyt v měsíci září je adaptační, proto počítejte s kratším – pouze dopoledním pobytem zejména v prvním týdnu docházky dítěte do MŠ. Odpolední odpočinek a celodenní pobyt v MŠ je možný až po bezproblémovém zvládnutí dopolední docházky. Pro děti je důležitý pozitivní přístup rodičů, za dodržení pevných výchovných zásad. Vše je možné (a vhodné) konzultovat s kmenovými učitelkami třídy.

 • Děti přivedete 1.9. 2022 mezi  7:00, nejpozději v 8,00 hod.

 • Do které třídy je dítě zařazeno je zveřejněno na webových stránkách školy, při příchodu na vývěsce školy a vstupních dveří do pavilonu (dle přiděleného variabilního symbolu).

 • V šatně třídy si na nástěnce najdete podle jména dítěte značku, která mu byla přidělena a najdete místo v šatně značkou označené.

 • Dítě se převlékne do oblečení, které mu připravíte pro pobyt ve třídě, přezuje se do bačkor.

 • Oslovíte přítomnou paní učitelku, které předáte dítě a dohodnete si s ní čas, kdy dítě vyzvednete.

 • Dítě si vyzvednete v domluveném čase a s třídní učitelkou dohodnete, jak bude adaptační pobyt probíhat v následujících dnech

 • Pro podrobnější informace proběhne během prvních dvou týdnů třídní schůzka dané třídy.

Co připravit pro dítě do mateřské školy

 • látkový pytel s kapsami na ramínku (MŠ Chmelová, není nutno pro MŠ Podléšková)

 • přezuvky – bačkorky (plná špička, plná pata, z bezpečnostních důvodů ne pantofle)

 • náhradní oblečení (kalhotky, slipy, tričko, ponožky, punčocháče)

 • na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košilku

 • aktuálně podle počasí připravit: pláštěnku (ne deštník), gumovou obuv, pokrývku hlavy, brýle proti sluníčku

 • vhodné převlečení na pobyt venku (pro hry v písku a na zahradě)

 • vše podepsané!

Pro pobyt Vašeho dítěte ve školce zvolte oblečení, které je dítě samo schopno užívat a ve kterém se cítí pohodlně. Nejsou vhodná zapínání vzadu za krkem, šle pod svetříkem, pásky a špatně rozpínatelné knoflíky u kalhot. Dávejte dětem oblečení, které nebudou mít obavy i trochu ušpinit od jídla, kříd, barev… Při oblékání dětem nejmladší věkové skupiny pomáháme se zapínáním knoflíků, zipů, zavazováním tkaniček, radíme jak do kalhot a rukávů. Pokud Vaše dítě zvládá základní úkony při oblékání samostatně, velmi se mu usnadní pobyt ve školce.

Všechny věci, které dítěti do přihrádky v šatně vložíte, mu v klidu ukažte a poraďte mu, jak si je oblékat, co je na zahradu, v čem půjdete odpoledne domů.

Co by mělo Vaše dítě umět při nástupu do MŠ

 

 • Umět vyjádřit své potřeby a přání (poprosit, poděkovat, pozdravit…).
 • Aktivně své potřeby hlásit.
 • Reagovat na pokyny dospělého, reagovat na své jméno.
 • Umět si umýt ruce a samostatně používat WC.
 • Umět se vysmrkat, používat papírové kapesníky.
 • Umět se svléknout a obléknout (pomůžeme s knoflíky, zipy, tkaničkami).
 • Umět obout a vyzout boty i bačkory.
 • Poznat si své oblečení, bačkory, boty (vše, prosím, podepište).
 • Samostatně jíst a pít z hrnečku.
 • Během jídla v klidu sedět u stolečku.
 • Zvládat déletrvající chůzi.
 • Umět chodit do schodů i ze schodů, přidržovat se zábradlí.
 • Umět se chovat bezpečně v rámci rozumových schopností dané věkové kategorie.
 • Přizpůsobit se pobytu ve větším kolektivu v novém prostředí, v rušném prostředí, zvládnout déletrvající odloučení od rodiny.
 • Respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu.

 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE, JAK ZVLÁDNOUT ZAČÁTEK VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Veďte dítě k samostatnosti, zejména v oblasti hygieny, oblékání, stravování.
 • Pokud má dítě chodit do mateřské školy rádo, musí k ní mít kladný vztah. Mluvte s dítětem o tom, co se v mateřské škole dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům typu „Tam Tě naučí poslouchat!“ Zároveň dítěti prostředí mateřské školy záměrně neidealizujte.
 • Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Rodič by neměl odcházet po hádce s dítětem. Komunikujte s učitelkou, důvěřujte jejím zkušenostem, dítě se i přesto, že to tak při odchodu nevypadá, za chvilku uklidní a jde si hrát.
 • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, dodržte to! Používejte konkrétní údaje jako po obědě, po svačině, nejen obecné údaje jako jsou brzy, za chvíli, po práci. Nikdy cestou do školky dítěti nelžete, že jdete jen na procházku.
 • Udělejte si VY jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Nepřiznávejte svému dítěti, že je Vám také smutno, že se Vám bude stýskat.
 • Své dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte. Neříkejte, jaké to muselo být strašné vydržet bez maminky, naopak mluvte s ním o tom, co se ve školce dělalo, ptejte se na jeho zážitky.
 • Vysvětlete svému dítěti, že každý má své povinnosti – vy práci, děti školku.
 • Buďte důslední! Když jednou rozhodnete, že dítě půjde do školky, nedejte se přemluvit ani obměkčit pláčem a trvejte na svém.
 • Nechávejte občas své dítě bez Vaší přítomnosti, aby si zvykalo na jiné dospělé osoby, své vrstevníky a umělo se odpoutat od rodiny