Pro rodiče

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • příslušníci ozbrojených sil,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Ve dnech od 17. 2. do 19. 2. 2021 je v provozu pouze jeden pavilon

Ve výše uvedeném období budou v provozu třídy - Kytičky a Tygříci. Děkujeme za pochopení. Mgr. Radka Horáková, ředitelka školy

Třída Kytičky je tímto do 12. 10. 2020 (včetně) uzavřena z důvodu karantény. Děti, které nebudou podrobeny testu mají trvání karantény do 16. 10. 2020 (včetně).

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Platby

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2020/2021 je hrazena i v době, kdy dítě do školy nedochází (nemoc, dovolená rodičů atd.). Úplata pro rok 2020/2021 je stanovena na 900,- Kč měsíčně a je třeba nutné ji uhradit do 15 dne daného měsíce. (Lze uhradit i jednorázově na celých deset měsíců školního roku.) Pokud není úplata hrazena, lze z tohoto důvodu docházku dítěte do MŠ ukončit. Osvobozeny od úplaty jsou děti v posledním ročníku docházky před vstupem do základní školy. Úplata za vzdělávání je hrazena v období od září do června, případně v letních měsících, pokud rodič dítě na letní provoz přihlásí do některé z otevřených letních škol.

Číslo účtu pro úplatu za předškolní vzdělávání 51-3654510257/0100, doklady uchovávejte. Variabilní symbol je každému dítěti přidělen na celou dobu docházky do MŠ. Informace ohledně plateb (řešení nesrovnalostí) za předškolní vzdělávání dětí v MŠ podává zástupkyně ředitelky paní Kamila Kavková pro obě MŠ.

Platby za stravování respektive záloha na stravné na jeden měsíc činí: 850,- Kč (37,- Kč na 1 den), děti s odkladem školní docházky – mladší školní věk – 900,- Kč (40,- Kč za 1 den). Částku dle věku Vašeho dítěte poukážete na stávající účet školní jídelny MŠ Chmelová nebo MŠ Podléšková (dle docházky Vašeho dítěte). Každé dítě má vlastní var. symbol na každoměsíční úhradu stravného. Hradí se převodem na účet školní jídelny před začátkem měsíce, ve kterém se bude dítě stravovat. Var. symbol na stravování je odlišný od úplaty za vzdělávání.

Stravné pro MŠ Chmelová na číslo účtu: 43-2251730277/0100
Stravné pro MŠ Podléšková na číslo účtu: 115-2186910297/0100

Omluvy dětí hlaste telefonicky do 8:00 hod (jinak bude stravné dítěti započteno i v době nepřítomnosti ve škole). Informace o stravování a případných nesrovnalostech v úhradách za stravné podává vedoucí školní jídelny paní Hana Matoušková na MŠ Chmelová od 8:00 do 14:00 hod., pro MŠ Podléšková vedoucí školní jídelny paní Andrea Ročková od 8:00 do 12:00 hod.

Co připravit pro dítě do mateřské školy

 • látkový pytel s kapsami na ramínku (MŠ Chmelová, není nutno pro MŠ Podléšková)
 • přezuvky – bačkorky (plná špička, plná pata, z bezpečnostních důvodů ne pantofle)
 • náhradní oblečení (kalhotky, slipy, tričko, ponožky, punčocháče)
 • na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košilku
 • aktuálně podle počasí připravit: pláštěnku (ne deštník), gumovou obuv, pokrývku hlavy, brýle proti sluníčku
 • vhodné převlečení na pobyt venku (pro hry v písku a na zahradě)
 • vše podepsané!

Pro pobyt Vašeho dítěte ve školce zvolte oblečení, které je dítě samo schopno užívat a ve kterém se cítí pohodlně. Nejsou vhodná zapínání vzadu za krkem, šle pod svetříkem, pásky a špatně rozpínatelné knoflíky u kalhot. Dávejte dětem oblečení, které nebudou mít obavy i trochu ušpinit od jídla, kříd, barev… Při oblékání dětem nejmladší věkové skupiny pomáháme se zapínáním knoflíků, zipů, zavazováním tkaniček, radíme jak do kalhot a rukávů. Pokud Vaše dítě zvládá základní úkony při oblékání samostatně, velmi se mu usnadní pobyt ve školce.

Všechny věci, které dítěti do přihrádky v šatně vložíte, mu v klidu ukažte a poraďte mu, jak si je oblékat, co je na zahradu, v čem půjdete odpoledne domů.