Seznam přijatých dětí od 1.9.2022 – 1.část k 13. 5. 2022, vyvěšení konečných výsledků přijímacího řízení bude dne 24. 5. 2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, přijala děti evidované pod níže uvedenými registračními čísly.

Zároveň žádáme rodiče přijatých dětí, aby si dne 16. 5. od 14.00 hodin do 16:30 hodin nebo dne 17. 5. od 9:30 hodin do 12:00 hodin přišli do ředitelny MŠ Chmelová vyzvednout Rozhodnutí o přijetí a vyplnit zápisový lístek (v případě duplicity školek). Děkujeme za spolupráci.

174 Přijímá se od 1.9.2022
16 Přijímá se od 1.9.2022
202 Přijímá se od 1.9.2022
55 Přijímá se od 1.9.2022
186 Přijímá se od 1.9.2022
138 Přijímá se od 1.9.2022
12 Přijímá se od 1.9.2022
72 Přijímá se od 1.9.2022
170 Přijímá se od 1.9.2022
94 Přijímá se od 1.9.2022
7 Přijímá se od 1.9.2022
171 Přijímá se od 1.9.2022
180 Přijímá se od 1.9.2022
182 Přijímá se od 1.9.2022
59 Přijímá se od 1.9.2022
157 Přijímá se od 1.9.2022
105 Přijímá se od 1.9.2022
140 Přijímá se od 1.9.2022
25 Přijímá se od 1.9.2022
154 Přijímá se od 1.9.2022
63 Přijímá se od 1.9.2022
54 Přijímá se od 1.9.2022
28 Přijímá se od 1.9.2022
134 Přijímá se od 1.9.2022
184 Přijímá se od 1.9.2022
195 Přijímá se od 1.9.2022
136 Přijímá se od 1.9.2022
104 Přijímá se od 1.9.2022
153 Přijímá se od 1.9.2022
2 Přijímá se od 1.9.2022
78 Přijímá se od 1.9.2022
179 Přijímá se od 1.9.2022
80 Přijímá se od 1.9.2022
82 Přijímá se od 1.9.2022
166 Přijímá se od 1.9.2022
181 Přijímá se od 1.9.2022
98 Přijímá se od 1.9.2022
99 Přijímá se od 1.9.2022
77 Přijímá se od 1.9.2022
175 Přijímá se od 1.9.2022
103 Přijímá se od 1.9.2022
74 Přijímá se od 1.9.2022
44 Přijímá se od 1.9.2022
100 Přijímá se od 1.9.2022
112 Přijímá se od 1.9.2022
58 Přijímá se od 1.9.2022
126 Přijímá se od 1.9.2022
162 Přijímá se od 1.9.2022
31 Přijímá se od 1.9.2022
159 Přijímá se od 1.9.2022
84 Přijímá se od 1.9.2022
85 Přijímá se od 1.9.2022
53 Přijímá se od 1.9.2022
158 Přijímá se od 1.9.2022
196 Přijímá se od 1.9.2022
108 Přijímá se od 1.9.2022
97 Přijímá se od 1.9.2022
75 Přijímá se od 1.9.2022
36 Přijímá se od 1.9.2022
131 Přijímá se od 1.9.2022
132 Přijímá se od 1.9.2022
200 Přijímá se od 1.9.2022
125 Přijímá se od 1.9.2022
18 Přijímá se od 1.9.2022
38 Přijímá se od 1.9.2022
144 Přijímá se od 1.9.2022
42 Přijímá se od 1.9.2022
64 Přijímá se od 1.9.2022
142 Přijímá se od 1.9.2022
14 Přijímá se od 1.9.2022

95 Přijímá se od 1.9.2022
121 Přijímá se od 1.9.2022
176 Přijímá se od 1.9.2022
19 Přijímá se od 1.9.2022
93 Přijímá se od 1.9.2022
27 Přijímá se od 1.9.2022
79 Přijímá se od 1.9.2022
145 Přijímá se od 1.9.2022
92 Přijímá se od 1.9.2022
143 Přijímá se od 1.9.2022
60 Přijímá se od 1.9.2022
128 Přijímá se od 1.9.2022
201 Přijímá se od 1.9.2022
37 Přijímá se od 1.9.2022
67 Přijímá se od 1.9.2022
46 Přijímá se od 1.9.2022
83 Přijímá se od 1.9.2022
119 Přijímá se od 1.9.2022
116 Přijímá se od 1.9.2022
161 Přijímá se od 1.9.2022
41 Přijímá se od 1.9.2022
198 Přijímá se od 1.9.2022
23 Přijímá se od 1.9.2022
101 Přijímá se od 1.9.2022
133 Přijímá se od 1.9.2022

5 Přijímá se od 1.9.2022
62 Přijímá se od 1.9.2022
45 Přijímá se od 1.9.2022
203 Přijímá se od 1.9.2022
204 Přijímá se od 1.9.2022
17 Přijímá se od 1.9.2022
30 Přijímá se od 1.9.2022
129 Přijímá se od 1.9.2022
130 Přijímá se od 1.9.2022
109 Přijímá se od 1.9.2022
47 Přijímá se od 1.9.2022
49 Přijímá se od 1.9.2022
115 Přijímá se od 1.9.2022
11 Přijímá se od 1.9.2022
150 Přijímá se od 1.9.2022
149 Přijímá se od 1.9.2022
113 Přijímá se od 1.9.2022
114 Přijímá se od 1.9.2022
51 Přijímá se od 1.9.2022
146 Přijímá se od 1.9.2022
73 Přijímá se od 1.9.2022
148 Přijímá se od 1.9.2022
33 Přijímá se od 1.9.2022
106 Přijímá se od 1.9.2022