Důležité upozornění pro rodiče – v pondělí 27. 11. 2023 funguje naše mateřská škola bez omezení.

Přestože nejsme zapojeni do stávky, vnímáme potřebu projevit zde nesouhlas s následujícími kroky MŠMT

Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schválenou Strategií 2030+, jdou zejména proti tolik potřebnému snižování nerovností ve vzdělávání, což významně ovlivní budoucnost našich dětí. Současný návrh rozpočtu pro kapitolu školství vůbec nemyslí na děti a jejich vzdělávací potřeby, ale zohledňuje pouze snahu ušetřit za každou cenu. Ekonomická situace naší republiky není dobrá, ale šetřit na dětech potažmo na školství vnímáme jako nevhodné.

Klíčové oblasti, kterých se opatření dotknou:

Platy nepedagogických pracovníků. Tabulky nepedagogických pracovníků se již léta neměnily, proto dosahují naprosto směšných hodnot, některé jsou dokonce pod hranicí minimální mzdy. Již nyní je velký problém sehnat na tyto pozice zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele zbavuje ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek, tito pracovníci jsou však neodmyslitelnou součástí školského „týmu“.

Omezování počtu hodin, které mohou být na škole odučeny (PHmax). Toto opatření zasáhne zejména základní a střední školy. Nedostatek finančních prostředků ve školách způsobí pokles počtu hodin věnovaných výuce – omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů.

Inkluze, aneb ponechání možnosti integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol bez dostatečné personální a materiální podpory vnímáme jako nevhodně aplikovanou inkluzi, která povede ke snížení kvality vzdělávání ve školách. Toto opatření bude mít dopad na všechny děti a pedagogy.