Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
dovolte mi se s Vámi touto cestou přivítat, jako nová ředitelka Mateřské školy Praha 10, Chmelová 8/2921. Těším se na vzájemnou spolupráci s vámi i všemi kolegy z MŠ. Společným úsilím pak budeme moci dětem umožnit vzdělávání v příjemném, vstřícném a podnětném prostředí. Níže naleznete základní informace k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Praha 10, Chmelová 8/2921 pro školní rok 2020/2021.

ZAHÁJENÍ PROVOZU: 1. 9. 2020, zařazení dětí do tříd najdete při vstupech do jednotlivých pavilonů MŠ.

Prosíme Vás o dodržování následujících doporučení:

  • dítě do MŠ doprovází jedna dospělá osoba
  • dospělá osoba vstupující do prostor školy bude mít chráněna ústa a nos (rouška)
  • při příchodu, prosím, použijte dezinfekci (vy, nikoliv děti!)
  • není možné nosit do MŠ bonbony, sladkosti, nápoje a jiné potraviny, dále hračky, plyšáky, knihy, polštářky a jiné předměty
  • děti, které po obědě odpočívají v MŠ přinesou podepsané pyžamo v sáčku (sáček bude po vyjmutí pyžama zlikvidován)
  • DO ŠKOLKY PATŘÍ ZDRAVÉ DĚTI, BEZ PŘÍZNAKŮ JAKÉKOLIV INFEKČNÍ NEMOCI, děti s horečkou, rýmou, zahnisanýma očima, prosím do školky nedávejte!

Provoz mateřské školy je: PO – PÁ 6:30 – 17:00 hod. (v 17 hod. se MŠ zavírá)
Ranní příchod do mateřské školy je: od 6:30 – do 8:15 hod. (platí pro všechny děti)

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ POLEDNÍ: (po“Obědě“) 12:15 – 12:30 hod.
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ODPOLEDNÍ: 14:30 – 16:55 (17:00) hod.

V šatně každé třídy je sešit, prosím, zapisujte tam nepřítomnost dítěte, odchody dítěte po obědě, či zda vyzvedává dítě někdo jiný, uvedený ve Vašich dokumentech. Přečtěte si „Školní řád“ (během září), dále sledujte aktuality na nástěnkách tříd a na webových stránkách.

Děti omlouvejte nejlépe předem u třídní učitelky, pokud nastane situace náhlé nepřítomnosti, můžete dítě omluvit telefonicky. Děti s povinnou předškolní docházkou – nepřítomnost se zapisuje do „Omluvných listů“, kde se uvede datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodičů.

Těšíme se nejen na vaše děti, ale i na spolupráci s vámi. Rádi bychom naplnili hlavní poslání naší mateřské školy a tím je především spokojené a šťastné dítě. Děkujeme, že budete respektovat naše doporučení a zvýšená hygienická opatření, jelikož jde o zdraví nás všech.