Pomoc Pražanům – Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – SBĚR ŽÁDOSTÍ NA OBDOBÍ 1-6/2023 POKRAČUJE

Žádost je možné podat ředitelce školy po předchozí telefonické nebo emailové dohodě, nejlépe v obálce označené „Balíček okamžité pomoci Pražanům“. Rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy, na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok.

Žádost je možné podat ředitelce školy po předchozí telefonické nebo emailové dohodě, nejlépe v obálce označené „Balíček okamžité pomoci Pražanům“. Rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy, na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok.

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

Žádost se může týkat následujících oblastí:
STRAVNÉ , ŠKOLNÉ

Předpokladem je, aby žadatel splnil alespoň jednu z následujících podmínek:
– příspěvek či doplatek na bydlení;
– okamžitou dávku v hmotné nouzi;
– přídavek na dítě;
– dávky pěstounské péče;
– čelí exekuci/insolvenci;
– po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí
Více informací včetně žádosti naleznete  ZDE