Začíná nový školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, dovolte mi se s Vámi touto cestou přivítat po prázdninách. Těším se na naši vzájemnou spolupráci. Věřím, že nadcházející školní rok nám umožní vzdělávání dětí v běžném režimu tak, aby společně s námi mohly v maximální možné míře objevovat vše nové, zažívat, prožívat a učit se společně se svými vrstevníky. Níže naleznete základní informace k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022.

ZAHÁJENÍ PROVOZU: 1. 9. 2020, zařazení dětí do tříd najdete při vstupech do jednotlivých pavilonů MŠ.

 

Prosíme Vás o dodržování následujících doporučení:

–        dítě do MŠ doprovází jedna dospělá osoba,

–        dospělá osoba vstupující do prostor školy bude mít chráněna ústa a nos (respirátor),

–        při příchodu, prosím, použijte dezinfekci (vy, nikoliv děti!),

–     není možné nosit do MŠ bonbony, sladkosti, nápoje a jiné potraviny, dále hračky, plyšáky, knihy, polštářky a jiné předměty,

–      doporučujeme nově příchozím dětem „v adaptaci“ docházku v prvních 14 dnech pouze na dopoledne, bude tomu uzpůsoben provoz školy (v případě nezbytnosti celodenního pobytu počítejte s tím, že budou děti na odpoledne v jiné třídě),

–    děti, které po obědě odpočívají v MŠ přinesou podepsané pyžamo, nejlépe v sáčku (sáček bude po vyjmutí pyžama zlikvidován),

–        DO ŠKOLKY PATŘÍ ZDRAVÉ DĚTI, BEZ PŘÍZNAKŮ JAKÉKOLIV INFEKČNÍ NEMOCI, děti s horečkou, rýmou, zahnisanýma očima, prosím do školky nedávejte!

Chraňte zdraví ostatních dětí a díky vzájemné ohleduplnosti také zdraví dítěte Vašeho!

Provoz mateřské školy je:

PO – PÁ               6:30 – 17:00 hod. (v 17 hod. se MŠ zavírá)

Ranní příchod do mateřské školy je: od 6:30 – do 8:15 hod. (platí pro všechny děti)

 

1) VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

   POLEDNÍ (po“Obědě“) 12:15 – 12:30 hod.

   ODPOLEDNÍ                   14:30 – 16:55 (17:00) hod.

V šatně každé třídy je sešit, prosím, zapisujte tam nepřítomnost dítěte, odchody dítěte po obědě, či zda vyzvedává dítě někdo jiný, uvedený ve Vašich dokumentech.

Přečtěte si „Školní řád“ (během září), dále sledujte aktuality na nástěnkách tříd a na webových stránkách.

2) OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Děti omlouvejte nejlépe předem u třídní učitelky, pokud nastane situace náhlé nepřítomnosti, můžete dítě omluvit telefonicky na třídní telefon pouze mezi 7:30 a 8:00 hod. Děti s povinnou předškolní docházkou – nepřítomnost se zapisuje do „Omluvných listů“, kde se uvede datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodičů.

3) PLATBY          

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2020/2021 je hrazena i v době, kdy dítě do školy nedochází (nemoc, dovolená rodičů atd.). Úplata pro rok 2020/2021 je stanovena na 900,- Kč měsíčně a je třeba nutné ji uhradit do 15 dne daného měsíce. (Lze uhradit i jednorázově na celých deset měsíců školního roku.) Pokud není úplata hrazena, lze z tohoto důvodu docházku dítěte do MŠ ukončit. Osvobozeny od úplaty jsou děti v posledním ročníku docházky před vstupem do základní školy. Úplata za vzdělávání je hrazena v období od září do června, případně v letních měsících, pokud rodič dítě na letní provoz přihlásí do některé z otevřených letních škol.

Číslo účtu pro úplatu za předškolní vzdělávání 51-3654510257/0100, doklady uchovávejte.

Variabilní symbol je každému dítěti přidělen na celou dobu docházky do MŠ. Informace ohledně plateb (řešení nesrovnalostí) za předškolní vzdělávání dětí v MŠ podává zástupkyně ředitelky paní Kamila Kavková pro obě MŠ.

STRAVNÉ:

Platby za stravování respektive záloha na stravné na jeden měsíc činí: 850,- Kč (37,- Kč na 1 den), děti s odkladem školní docházky – mladší školní věk – 900,- Kč (40,- Kč za 1 den).

Částku dle věku Vašeho dítěte poukážete na stávající účet školní jídelny MŠ Chmelová nebo MŠ Podléšková (dle docházky Vašeho dítěte). Každé dítě má vlastní var. symbol na každoměsíční úhradu stravného. Hradí se převodem na účet školní jídelny před začátkem měsíce, ve kterém se bude dítě stravovat. Var. symbol na stravování je odlišný od úplaty za vzdělávání.

Stravné pro MŠ Chmelová na číslo účtu: 43-2251730277/0100

Stravné pro MŠ Podléšková na číslo účtu: 115-2186910297/0100

Omluvy dětí hlaste telefonicky nejpozději do 8:00 hod (jinak bude stravné dítěti započteno i v době nepřítomnosti ve škole). Informace o stravování a případných nesrovnalostech v úhradách za stravné podává vedoucí školní jídelny paní Hana Matoušková na MŠ Chmelová od 8:00 do 14:00 hod. (tel.: 602 101 886 – dodržujte prosím vymezenou pracovní dobu), pro MŠ Podléšková vedoucí školní jídelny paní Andrea Ročková od 8:00 do 12:00 hod. (tel. 771 181 082 – dodržujte prosím vymezenou pracovní dobu).

Další podstatné informace se dozvíte na třídní schůzce konané dne: 7. 9. 2020 v 17:00 hodin ve Vašich kmenových třídách. Žádáme Vás o účast.

Děkujeme, že budete respektovat naše doporučení a zvýšená hygienická opatření, jelikož jde o zdraví nás všech.