O škole

Pracoviště MŠ Podléšková

Pracoviště MŠ Podléšková je odloučeným pracovištěm Mateřské školy, Praha 10, Chmelová 8/2921. Škola se nachází v malebném prostředí Zahradního Města. V této lokalitě je mnoho zeleně, také poklidná zástavba řadových rodinných domků a základní škola Švehlova, kam většin „našich“ dětí odchází plnit povinnou školní docházku. Školu obklopuje nevelká, avšak útulná a přehledná zahrada. MŠ má dvě dvoupodlažní budovy a jednu přízemní budovu s vlastní kuchyní, prádelnou a kotelnou. Pavilony jsou spojeny uzavřenou chodbou, která byla v létě 2017 zrekonstruována a propojuje všechny čtyři třídy i hospodářský pavilon. Veškeré budovy prošly stavebními úpravami a jsou odpovídajícím zázemím pro děti předškolního věku.

Jsme školkou rodinného typu s příjemnou atmosférou a stabilním kolektivem. Každá třída disponuje hernou, ložnicí, kuchyňkou na výdej jídla, umývárnou, dětskými WC a didaktickým kabinetem. Interiéry tříd se nám daří postupně modernizovat, také vybavenost tříd hračkami a pomůckami odpovídá potřebám dětí i standardům dnešní doby. V každé třídě je klavír, rozmanitý didaktický materiál i čistička vzduchu.

Na škole je realizován vlastní Školní vzdělávací program s názvem „Barevné domečky pro děti v zahrádkách na Zahradním Městě“ s podtextem: ”Hrajeme si, vytváříme, poznáváme, zdravě žijeme a máme se rádi”. Program je podkladem pro měsíční a týdenní vzdělávací celky, které připravují paní učitelky na třídách a jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Jako tým jsme ochotni připravovat, vytvářet činnosti a prožitkové aktivity, které vedou k tomu, že vzdělávání dětí se stává přirozenou hrou a zábavou. Společně s rodiči realizujeme akce, které doplňují a podporují výchovně vzdělávací činnost naší školy.