DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bez účasti dětí bude dne 11. a 12. 4. 2022

Den otevřených dveří naší mateřské školy se koná:

dne 11. 4. 2022 od 17 hodin – pro odloučené pracoviště MŠ Podléšková (vstup brankou z ulice Topolová) a

dne 12. 4. 2022 od 17 hodin – pro pracoviště MŠ Chmelová (vstup brankou z ulice Ostružinová – dolní pavilon)

Setkání s ředitelkou školy a prohlídka je určena pouze pro rodiče bez dětí.

Setkání bude trvat maximálně 60 minut.