Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace,

Rada městské části Praha 10 vyhlašuje
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace,
se sídlem Praha 10, Ve Stínu 2103/10,
IČO: 70 92 43 41
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2022
Bližší informace naleznete viz odkaz: ZDE.