Žádáme rodiče přijatých dětí, které mají podáno více žádostí, aby neprodleně odevzdali zápisový lístek do MŠ, kam chtějí nastoupit.

Pokud máte zájem o naši mateřskou školu, pak odevzdejte zápisový lístek do ředitelny MŠ, v případě nepřítomnosti vhoďte zápisový lístek do poštovní schránky u jídelny MŠ Chmelová nebo zašlete sken zápisového lístku elektronicky na email: info@mschmelova.cz , případně prostřednictvím datové schránky.

Pokud jste zápisový lístek neobdrželi, pak je možné si jej stáhnout v sekci Zápis – Dokumenty potřebné k zápisu (zcela dole)
Děkujeme všem za spolupráci.