2. třída

Třídní učitelky

Marcela Chmelová

Jaroslava Podrázká

Telefon na třídu: +420 771 181 192

Email: 2.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2022

Očekávané výstupy:

  • koordinovat pohyby, rozvíjet fyzickou zdatnost a ovládat pohybový aparát 
  • prožívání společné radosti a pocitů uspokojení při plnění sportovních úkolů a činností 
  • umět slovně reagovat, ptát se, formulovat otázky 
  • mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
  • orientovat se v pestrosti světa kolem, seznámení se životem v moři 
  • mít povědomí o bezpečném chování během prázdnin 
  • umět se chovat opatrně při styku s neznámými lidmi, umět požádat o pomoc, přivolat ji