2. třída

Program třídy

Září 2021

Očekávané výstupy:

  • seznámit děti s prostředím MŚ s kamarády a paní učitelkami 
  • umět pojmenovat svou značku představit se 
  • tvoření a dodržování pravidel třídy 
  • uvědomování si sounáležitosti s kolektivem, pravidla chování ve vztahu k druhému 
  • posilování přirozených poznávacích citů 
  • rozvíjení kamarádství, znát své jméno i jméno kamaráda 
  • umět se vzájemně oslovit, nestydět se 
  • mít základní povědomí, jak pečovat o své okolí, udržovat pořádek a ukládat věci na určité míst

Třídní učitelky

Marcela Chmelová

Jaroslava Podrázká

Telefon na třídu: +420 771 181 192

Email: 2.trida@mschmelova.cz

Dokumenty ke stažení