2. třída

Třídní učitelky

Marcela Chmelová

Dagmar Brochová

Telefon na třídu: +420 771 181 192

Email: 2.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Leden 2023

Očekávané výstupy:

  • Zvládnutí základních pohybových dovedností a prostorové orientace  
  • Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje, že s těmito změnami je třeba v životě počítat  
  • Umět rozlišovat nebezpečné situace  
  • Chápat základní matematické, číselné a prostorové elementární pojmy  
  • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky ve slovech  
  • Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi