2. třída

Program třídy

Leden 2021

  • mít povědomí o zvycích a tradicích ve společnosti
  • rozvoj řečového projevu a jazykových dovedností (učení básniček, písniček…)
  • porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí a proměňuje
  • pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. na ledu, sněhu…)
  • spontánně vyprávět zážitky (např. o prožitých svátcích…)
  • uplatňovat postřeh a rychlost
  • zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami (např. nové dárky od Ježíška…)
  • pomáhat pečovat o zvířátka v zimě