2. třída

Třídní učitelky

Marcela Chmelová

Dagmar Brochová

Telefon na třídu: +420 771 181 192

Email: 2.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Říjen 2022

Očekávané výstupy:

  • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové receptivní, produktivní, využívat k tomu podle skutečnosti i  podle obrazového materiálu
  • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii
  • zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace ruky a oka)
  • registrovat změny ve svém okolí spojené s přirozeným koloběhem přírody v rámci změny ročního období
  • učit se odlišit hru od práce – např. práce na zahradě
  • osvojovat si jednoduché poznatky o ochraně zdraví, přírody a životního prostředí