2. třída

Program třídy

Duben 2021

  • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte 
  • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou 
  • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky 
  • vnímat krásy přírody všemi smysly 
  • pomáhat udržovat životní prostředí, neničit ho, neubližovat živočichům a neničit rostlinstvo 
  • rozvoj vyjadřovacích schopností a výslovnosti 
  • posilovat sebevědomí dítěte