2. třída

Třídní učitelky

Marcela Chmelová

Dagmar Brochová

Telefon na třídu: +420 771 181 192

Email: 2.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Prosinec 2023

Očekávané výstupy:

  • rozvíjet užívání všech smyslů 
  • seznámit se s tradicemi blížících se vánočních svátků 
  • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí  
  • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, pohybové, literární 
  • rozvíjet ohleduplnost k ostatním 
  • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí