2. třída

Třídní učitelky

Marcela Chmelová

Dagmar Brochová

Telefon na třídu: +420 771 181 192

Email: 2.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Květen 2024

Očekávané výstupy:

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 
  • upevňování citových vztahů k rodičům, prarodičům, sourozencům 
  • vytváření kladného vztahu k místu bydliště dětí, k zemi, ve které žijí 
  • seznamování se se životem zvířat volně žijících v přírodě 
  • povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
  • rozvoj koordinace pohybů 
  • rozvíjení představivosti a fantazie 
  • upevňování samostatnosti při sebeobsluze