2. třída

Program třídy

Leden 2022

Očekávané výstupy:

  • mít povědomí o zvycích, tradicích, umět vnímat povánoční období všemi smysly
  • umět charakterizovat roční období typickými znaky, poznat a pojmenovat druhy zimních sportů
  • chovat se ohleduplně k druhému, soucítit s ním, respektovat potřeby druhého
  • zvládnout jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka
  • mít povědomí o možném nebezpečí při sportování, zábavě
  • zapamatovat si text básní a písní
  • umět správným způsobem komunikovat s dospělým i dítětem
  • umět dodržovat stanovená společenská pravidla
  • orientovat se v pestrosti světa kolem nás

Třídní učitelky

Marcela Chmelová

Jaroslava Podrázká

Telefon na třídu: +420 771 181 192

Email: 2.trida@mschmelova.cz