Prázdninový provoz

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Zákonný zástupce:

 • nejpozději do 20. 5. 2021 sdělí ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz, v případě naší MŠ prostřednictvím emailu na adresu: info@mschmelova.cz, eventuálně v listinné podobě, kterou odevzdáte v kmenové třídě
 • vyplní žádost o přijetí k prázdninovému provozu (lze stáhnout na webových stránkách MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, či v krajním případě po telefonické domluvě osobně vyzvednout v náhradní MŠ). Důležité je uvést požadovaný termín/data docházky
 • vyplněnou žádost odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu 25. – 26. 5. 2021 jedním z těchto způsobů:
 1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;
 2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. poštou s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce
 4. osobním podáním v MŠ s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

 • po obdržení informace od ředitelky MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, o termínu, bankovním spojení a variabilním symbolu pro bezhotovostní platbu, uhradí zákonný zástupce nejpozději do 4. 6. 2021 úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.

Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento počet se může i po přijetí dětí do náhradní MŠ změnit/snížit. V tom případě škola přistoupí k losování zájemců o náhradní prázdninový provoz.

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10

Období
1. – 2. 7. 2021 všechny MŠ v běžném provozu
5. – 9. 7. 2021 všechny MŠ zavřené
12. 7. – 23. 7. 2021 v náhradním provozu MŠ Dvouletky
MŠ Chmelová – pracoviště Podléšková
MŠ Magnitogorská
26. 7. – 6. 8. 2021 v náhradním provozu MŠ Nedvězská
MŠ Štěchovická – pracoviště Rembrandtova
MŠ Hřibská
9. 8. – 31. 8. 2021 všechny MŠ zavřené

 

Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na náhradní prázdninový provoz do MŠ Chmelová (pracoviště MŠ Podléšková)

Ke stažení ZDE