Prázdninový provoz

Prázdninový provoz – léto 2023

Vážení rodiče, v letošním školním roce bude prázdninový provoz realizován mimo naši mateřskou školu (dále jen MŠ). Náhradní prázdninový provoz je určen pro ty z vás, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu naší MŠ v měsících červenci a srpnu.

Termíny prázdninového provozu – červenec a srpen 2023

3. 7. – 7. 7. 2023 všechny MŠ zavřeny
10. 7. – 14. 7. 2023 v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická
17. 7. – 21. 7. 2023 v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická
24. 7. – 28. 7. 2023 všechny MŠ zavřeny
31. 7. – 4. 8. 2023 všechny MŠ zavřeny
7. 8. – 11. 8. 2023 v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská
14. 8. – 18. 8. 2023 v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská
21. 8. – 25. 8. 2023 všechny MŠ zavřeny
28. 8. – 1. 9. 2023 přípravný týden, všechny MŠ zavřeny

 

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Kritéria pro přijetí:

  • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
  • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
  • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
  • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

 

Zákonný zástupce:

– nejpozději do 12. 5. 2023 sdělí ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz,

 

– žádost o přijetí k prázdninovému provozu – získá pouze v mateřské škole, která zajišťuje prázdninový provoz, a to elektronicky na webu školy, případně po dohodě v tištěné podobě,

 

– vyplněnou žádost odevzdá společně s evidenčním listem dítěte, který obdrží ve své kmenové MŠ, v té MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu 22. 5. – 24. 5. 2023.

Na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

 

-nejpozději do 4. 6. 2023 zákonný zástupce uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné – pokyny pro úhradu plateb nalezne na webu školy, do které dítě zapisuje na prázdninový provoz.

Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.

 

Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť.

 

Závazné informace najdete na webových stránkách MŠ, které zajišťují náhradní prázdninový provoz.