Prázdninový provoz

Seznam přijatých dětí pro prázdninový provoz včetně rozřazení na třídy

Své děti naleznete pod přiděleným variabilním symbolem.

Kytičky Motýlci Tygříci Sluníčka
Variabilní symbol Variabilní symbol Variabilní symbol Variabilní symbol
21001 21009 21007 21028
21002 21010 21022 21029
21003 21011 21023 21030
21004 21012 21024 21031
21005 21013 21025 21055
21006 21014 21026 21056
21008 21015 21037 21057
21038 21016 21039 21058
21044 21017 21040 21059
21045 21018 21041 21068
21046 21019 21042 21071
21047 21020 21043 21077
21048 21032 21054 21078
21049 21033 21063 21079
21050 21034 21064 21082
21051 21035 21065 21083
21052 21036 21069 21086
21053 21061 21070 21088
21072 21062 21073 21089
21074 21066 21080 21091
21084 21067 21081 21095
21090 21075 21092 21099
21093 21076 21105 21100
21094 21085 21106 21102
21101 21096 21109 21107
21103 21097 21110 21108
21113 21104 21111 21112

 

 

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Zákonný zástupce:

 • nejpozději do 20. 5. 2021 sdělí ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz, v případě naší MŠ prostřednictvím emailu na adresu: info@mschmelova.cz, eventuálně v listinné podobě, kterou odevzdáte v kmenové třídě
 • vyplní žádost o přijetí k prázdninovému provozu (lze stáhnout na webových stránkách MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, či v krajním případě po telefonické domluvě osobně vyzvednout v náhradní MŠ). Důležité je uvést požadovaný termín/data docházky
 • vyplněnou žádost odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu 25. – 26. 5. 2021 jedním z těchto způsobů:
 1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;
 2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. poštou s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce
 4. osobním podáním v MŠ s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

 • po obdržení informace od ředitelky MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, o termínu, bankovním spojení a variabilním symbolu pro bezhotovostní platbu, uhradí zákonný zástupce nejpozději do 4. 6. 2021 úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.

Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento počet se může i po přijetí dětí do náhradní MŠ změnit/snížit. V tom případě škola přistoupí k losování zájemců o náhradní prázdninový provoz.

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10

Období:

1. – 2. 7. 2021 všechny MŠ v běžném provozu

5. – 9. 7. 2021 všechny MŠ zavřené

12. 7. – 23. 7. 2021 v náhradním provozu MŠ Dvouletky, MŠ Chmelová – pracoviště Podléšková, MŠ Magnitogorská

26. 7. – 6. 8. 2021 v náhradním provozu MŠ Nedvězská, MŠ Štěchovická – pracoviště Rembrandtova, MŠ Hřibská

9. 8. – 31. 8. 2021  všechny MŠ zavřené

Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na náhradní prázdninový provoz do MŠ Chmelová (pracoviště MŠ Podléšková)

Ke stažení ZDE