4. třída

Třídní učitelky

Dana Došková Dis.

Monika Jurová

Telefon na třídu: +420 771 181 194

Email: 4.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Duben 2024

Očekávané výstupy:

  • tvoření zdrobnělin, skládání rýmů-hrajeme si se slovíčky 
  • pojmenování mláďat
  • procvičování mluvidel, logopedické hrátky pomohou se správnou výslovností 
  • upevňování bezpečnostních návyků v silničním provozu 
  • získávání vědomostí o naší planetě, proč a jak je možno ji chránit
  • pojmenování a vysvětlení čtyř živlů 
  • vyjadřování svých emocí a pocitů