4. třída

Třídní učitelky

Dana Došková Dis.

Monika Jurová

Telefon na třídu: +420 771 181 194

Email: 4.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2024

Očekávané výstupy:

  • seznámení s multikulturní výchovou (děti na celém světě mají svátek)
  • vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad 
  • opakování barev, geometrických tvarů; orientace na ploše a v prostoru
  • seznámení s nástrahami o prázdninách (bezpečnostní chvilky)