4. třída

Třídní učitelky

Dana Došková Dis.

Monika Jurová

Telefon na třídu: +420 771 181 194

Email: 4.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Leden 2023

Očekávané výstupy:

  • upevňovat sociální návyky – umět pozdravit, poděkovat, přihlásit se o slovo 
  • rozvíjet řečové schopnosti dětí, podporovat vzájemnou komunikaci mezi dětmi 
  • prohlubovat vztah k živé a neživé přírodě 
  • uvědomění si změn v přírodě, v daném ročním období 
  • seznamujeme se s jinými kulturami, jazyky, národy 
  • prožívání společné radosti a pocitu uspokojení při plnění úkolů a činností