4. třída

Třídní učitelky

Dana Došková Dis.

Mgr. Soňa Málková

Monika Jurová

Telefon na třídu: +420 771 181 194

Email: 4.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2022

Očekávané výstupy:

  • seznámení s multikulturní výchovou (děti na celém světě mají svátek) 
  • obecná sdělení o světě – živly (země, vzduch, voda, oheň) 
  • rozdělení dopravních prostředků (co jezdí po silnici, plove na vodě, lítá ve vzduchu)
  • seznámení s různým přírodním prostředím (les, hory, rybník) 
  • uvědomění si přírodních změn (počasí, fauna, flora) 
  • uvědomování si svých dovedností, předností (co jsem se naučil) 
  • upevňování sociálních, hygienických i stravovacích návyků