4. třída

Třídní učitelky

Dana Došková Dis.

Monika Jurová

Telefon na třídu: +420 771 181 194

Email: 4.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Říjen 2022

Očekávané výstupy:

  • uvědomění si změn v přírodě, změn počasí 
  • poznávání a pojmenování základních barev 
  • využíváme přírodniny k učení a tvoření 
  • upevňujeme hygienická pravidla – správné mytí rukou 
  • rozvíjení pohybových vlastností pomocí cvičení, her a tance 
  • podporování přirozených projevů jako je zájem, radost, zvídavost