4. třída

Třídní učitelky

Dana Došková Dis.

Mgr. Soňa Málková

Monika Jurová

Telefon na třídu: +420 771 181 194

Email: 4.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Leden 2022

Očekávané výstupy:

  • hudební, pohybové a výtvarné činnosti 
  • uvědomění si změn v přírodě, změn počasí 
  • rozvíjíme sebepoznávání, uvědomění si svých pocitů, emocí 
  • rozvíjení soucítění s ostatními  
  • rozvíjení kamarádských vztahů a spolupráce 
  • pojmenování oblečení 
  • učení se zpaměti krátký text, reprodukování říkanky, písničky 
  • procvičování předmatematických dovedností 
  • udržení krátké pozornosti, při pohádce, při divadelním představení