4. třída

Třídní učitelky

Dana Došková Dis.

Monika Jurová

Telefon na třídu: +420 771 181 194

Email: 4.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2023

Očekávané výstupy:

  • umět vyjmenovat roční období a jejich typické znaky 
  • znát základní bezpečnostní opatření na prázdniny 
  • být vnímavý ke všemu živému 
  • uvědomit si rozmanitosti přírody 
  • pojmenovat a rozdělit zvířata dle prostředí, kde žijí 
  • pojmenovat a rozdělit dopravní prostředky  
  • znát svou adresu