4. třída

Třídní učitelky

Dana Došková Dis.

Mgr. Soňa Málková

Monika Jurová

Telefon na třídu: +420 771 181 194

Email: 4.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Září 2021

Očekávané výstupy:

  • postupné zvládání odloučení od rodičů 
  • poznávání prostředí třídy a školy 
  • počáteční vztahy ke kamarádům 
  • dovednosti dětí – jednoduché zvládání sebeobsluhy, hygiena 
  • vytvářet a rozvíjet citové vztahy 
  • rozvíjet ohleduplnost k ostatním 
  • rozvíjet vztahy dětí k přírodě 

Dokumenty ke stažení