3. třída

Třídní učitelky

Denisa Šleglová

Renata Vanduchová

Telefon na třídu: +420 771 181 193

Email: 3.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Květen 2022

Očekávané výstupy:

  • osvojujeme si poznatky o pohybových činnostech 
  • rozvoj jazykových dovedností 
  • rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou, s lidmi, a společnosti 
  • rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému 
  • rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity 
  • budovat estetický vztah k životu, připravit společně slavnosti pro maminku