3. třída

Program třídy

Duben 2021

  • rozvíjet pohybové dovednosti, chůze a běh s překračováním a přeskokem překážek plynule za sebou 
  • využívat jógových prvků k protažení těla, hrajeme si na zvířátka 
  • rozšíření znalostí o zvířatech a jejich mláďatech 
  • rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry 
  • rozvoj vnímání rizik a nebezpečí v dopravě 
  • poznávaní tradic a zvyků – pálení ČARODĚJNIC 
  • rozvíjet vztah dětí k přírodě, ekologie