3. třída

Program třídy

Leden 2021

  • rozvíjet pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky, učit se dovednosti při hodu na cíl
  • rozvíjet vyjadřovací schopnosti – procvičovat slovesa, myšlenkový proces
  • rozvoj slovní zásoby – učení krátkých textů
  • rozvoj jemné motoriky při výtvarných a pracovních činnostech (modelína, papír, polystyren, netradiční materiál)
  • všímat si změn a dění v nejbližším okolí, zajímat se co se v okolí děje, proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla
  • orientovat se bezpečně ve známém prostředí – vyznat se v blízkém okolí (vědět co se v blízkosti mateřské školy nachází)
  • osvojit si poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur
  • rozvoj schopností vážit si života ve všech jeho formách