3. třída

Třídní učitelky

Denisa Šleglová

Renata Vanduchová

Telefon na třídu: +420 771 181 193

Email: 3.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Říjen 2022

Očekávané výstupy:

  • dodržujeme pravidla – máme se rádi, neubližujeme se 
  • získávání povědomí o naší sounáležitosti se světem kolem nás 
  • posilování představivosti při VV  
  • seznamování se změnami v přírodě, znaky podzimu, s počasím a rozvoj slovní zásoby 
  • zdokonalovat pohybovou koordinaci 
  • rozvíjet dětská přátelství 
  • rozvíjet fantazii, smysl pro barvy