3. třída

Třídní učitelky

Denisa Šleglová

Renata Vanduchová

Telefon na třídu: +420 771 181 193

Email: 3.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2023

Očekávané výstupy:

  • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
  • vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností
  • vytváření základů pro práci s informacemi
  • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí  
  • rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou, s lidmi, a společností
  • rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému
  • rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity