3. třída

Třídní učitelky

Denisa Šleglová

Renata Vanduchová

Telefon na třídu: +420 771 181 193

Email: 3.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Listopad 2021

Očekávané výstupy:

  • rozvoj fyzických schopností dětí podporovat každodenní ranním cvičením 
  • osvojit si poznatky k podpoře zdraví a bezpečí 
  • osvojit si poznatky o přírodě, pochopit změny související s podzimem 
  • osvojit si poznatky o těle, umět pojmenovat všechny části svého těla, rozvíjet koordinaci pohybu s rytmem a cvičením a tancem 
  • rozvíjet koordinaci ruky a oka, jemné motoriky – využití přírodních materiálů – FROTÁŽ 
  • dodržovat společenská pravidla 
  • rozvíjet ohleduplnost k ostatním 
  • vytvářet a rozvíjet kulturně estetické dovednosti 
  • rozvoj ekologického myšlení