3. třída

Program třídy

Červen 2021

Očekávané výstupy:

  •  rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 
  •  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 
  •  vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
  •  vytváření základů pro práci s informacemi 
  •  rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí 
  •  rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou, s lidmi, a společností 
  •  rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému   
  •  rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity