Prázdninový provoz

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

Jak správně postupovat v případě potřeby využít náhradní provoz MŠ o letních prázdninách

Vážení rodiče, 

v letošním školním roce bude prázdninový provoz realizován mimo jiné i v naší mateřské škole (dále jen MŠ). 

Náhradní prázdninový provoz je určen pro ty z vás, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu naší MŠ v měsících červenci a srpnu.

V takovém případě můžete využít prázdninový provoz v náhradních MŠ viz tabulka.

Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • v termínu od 10. 4. do 10. 5. 2024 oznámíte ve své kmenové MŠ svůj zájem využít náhradní prázdninový provoz – uvedete jméno dítěte, vybranou MŠ a přesné datumové vymezení termínu docházky dítěte (např.: 8. 7. – 12. 7. 2024 – 1 týden, nebo 8. 7. – 19. 7. 2024 – 2 týdny),
 • v termínu od 13. 5. do 24. 5. 2024 bude na našich webových stránkách zveřejněn odkaz na elektronický předzápis, Žádost o přijetí vyplníte v elektronickém předzápise, tím budeme zároveň Váš zájem evidovat. Po přihlášení do elektronického předzápisu obdrží zákonný zástupce informace k platbě za školné a stravné.

Žádost bude také ke stažení na webových stránkách školy.

 • ve dnech 29. a 30. 5. 2024 proběhne fyzický zápis na prázdninový provoz (na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel) – bližší informace budou následně zveřejněny na webových stránkách školy. Je třeba se fyzicky dostavit a předat žádost.

Zákonný zástupce v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, odevzdá vyplněnou Žádost o přijetí společně s kopií evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové MŠ, popř. doporučení PPP/SPC.

Prázdninový provoz – léto 2024

Vážení rodiče, v letošním školním roce bude prázdninový provoz realizován dle níže uvedeného. Náhradní prázdninový provoz je určen pro ty z vás, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení v měsících červenci a srpnu.

Termíny prázdninového provozu – červenec a srpen 2024

1. 7. – 4. 7. 2024 všechny MŠ zavřeny
8. 7. – 12. 7. 2024 v provozu MŠ Zvonková, MŠ Chmelová a MŠ Vladivostocká
15. 7. – 19. 7. 2024 v provozu MŠ Zvonková, MŠ Chmelová a MŠ Vladivostocká
22. 7. – 26. 7. 2024 všechny MŠ zavřeny
29. 7. – 2. 8. 2024 všechny MŠ zavřeny
5. 8. – 9. 8. 2024 všechny MŠ zavřeny
12. 8. – 16. 8. 2024 v provozu MŠ Mládežnická, MŠ Troilova, MŠ Nedvězská a MŠ Tuchorazská
19. 8. – 23. 8. 2024 v provozu MŠ Mládežnická, MŠ Troilova, MŠ Nedvězská a MŠ Tuchorazská
26. 8. – 30. 8. 2024 přípravný týden, všechny MŠ zavřeny

 

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10 BUDE ZVEŘEJNĚN NÁSLEDNĚ 

Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ