Platby

Platby za stravné i za školné je nutné uhradit před začátkem měsíce, kdy dítě začne do MŠ docházet a stravovat se, proto proveďte obě úhrady již v měsíci srpnu a následně každý další měsíc.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce je hrazena i v době, kdy dítě do školy nedochází (nemoc, dovolená rodičů atd.). Úplata pro rok 2023/2024 je stanovena na 995,- Kč měsíčně a je třeba ji uhradit převodem na účet školy: 51-3654510257/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte (platný po celou dobu docházky do MŠ pro všechny transakce vůči škole).

(Lze uhradit i jednorázově na celých deset měsíců školního roku.) Pokud není úplata hrazena, lze z tohoto důvodu docházku dítěte do MŠ ukončit. Osvobozeny od úplaty jsou děti v posledním ročníku docházky před vstupem do základní školy. Úplata za vzdělávání je hrazena v období od září do června, případně v letních měsících, pokud rodič dítě na letní provoz přihlásí do některé z otevřených letních škol.

 Informace ohledně plateb (řešení nesrovnalostí) za předškolní vzdělávání dětí v MŠ podává zástupkyně ředitelky paní Kamila Kavková pro obě MŠ.

Platby za stravování respektive záloha na stravné na jeden měsíc činí: 945,- Kč (45,- Kč na 1 den), děti s odkladem školní docházky – mladší školní věk – 1008,- Kč (48,- Kč za 1 den). Částku dle věku Vašeho dítěte poukážete na stávající účet školní jídelny MŠ Chmelová nebo MŠ Podléšková (dle docházky Vašeho dítěte).

Stravné pro MŠ Chmelová na číslo účtu: 43-2251730277/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte (platný po celou dobu docházky do MŠ pro všechny transakce vůči škole).

Stravné pro MŠ Podléšková na číslo účtu: 115-2186910297/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte (platný po celou dobu docházky do MŠ pro všechny transakce vůči škole).

Omluvy dětí hlaste telefonicky od 7:30 – 7:50 hod. na třídní telefonní číslo, které naleznete v údaji o dané třídě (jinak bude stravné dítěti započteno i v době nepřítomnosti ve škole). Informace o stravování a případných nesrovnalostech v úhradách za stravné podává vedoucí školní jídelny paní Hana Matoušková od 8:00 do 14:00 hod, telefonicky (+420 602 101 886) nebo osobně po předchozí domluvě.