Platby

Změna výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

 

od 1. 9. 2024 se mění výše úplaty za vzdělávání (školné).

Nově provádí výpočet úplaty zřizovatel – MČ Praha 10, částka, kterou stanoví, je jednotná pro všechny mateřské školy, které spravuje.

Částka pro školní rok 2024/2025 byla stanovena ve výši 1 500,- Kč za měsíc.

Připomínám, že úhradu neplatí děti v posledním roce docházky (plní povinnou předškolní docházku) a děti s odkladem školní docházky.

Platba za stravné se nemění.

Trvalý příkaz na novou částku si změňte tak, aby částka 1 500,- Kč byla vázána na nový školní rok – první úhrada bude provedena v srpnu 2024 na účet č.: 51-3654510257/0100nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte! (Variabilní symbol je platný po celou dobu docházky dítěte do MŠ, pro všechny finanční transakce provedené vůči škole.)

 

Dne 2. 5. 2024

Mgr. Radka Horáková

Informace o výši úplaty za vzdělávání v mateřských školách zřízených MČ Praha 10 pro školní rok 2024/2025

Platby za stravné i za školné je nutné uhradit před začátkem měsíce, kdy dítě začne do MŠ docházet a stravovat se, proto proveďte obě úhrady již v měsíci srpnu a následně každý další měsíc.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce je hrazena i v době, kdy dítě do školy nedochází (nemoc, dovolená rodičů atd.). Úplata pro rok 2023/2024 je stanovena na 995,- Kč měsíčně a je třeba ji uhradit převodem na účet školy: 51-3654510257/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte (platný po celou dobu docházky do MŠ pro všechny transakce vůči škole).

(Lze uhradit i jednorázově na celých deset měsíců školního roku.) Pokud není úplata hrazena, lze z tohoto důvodu docházku dítěte do MŠ ukončit. Osvobozeny od úplaty jsou děti v posledním ročníku docházky před vstupem do základní školy. Úplata za vzdělávání je hrazena v období od září do června, případně v letních měsících, pokud rodič dítě na letní provoz přihlásí do některé z otevřených letních škol.

 Informace ohledně plateb (řešení nesrovnalostí) za předškolní vzdělávání dětí v MŠ podává zástupkyně ředitelky paní Kamila Kavková pro obě MŠ.

Platby za stravování respektive záloha na stravné na jeden měsíc činí: 945,- Kč (45,- Kč na 1 den), děti s odkladem školní docházky – mladší školní věk – 1008,- Kč (48,- Kč za 1 den). Částku dle věku Vašeho dítěte poukážete na stávající účet školní jídelny MŠ Chmelová nebo MŠ Podléšková (dle docházky Vašeho dítěte).

Stravné pro MŠ Chmelová na číslo účtu: 43-2251730277/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte (platný po celou dobu docházky do MŠ pro všechny transakce vůči škole).

Stravné pro MŠ Podléšková na číslo účtu: 115-2186910297/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte (platný po celou dobu docházky do MŠ pro všechny transakce vůči škole).

Omluvy dětí hlaste telefonicky od 7:30 – 7:50 hod. na třídní telefonní číslo, které naleznete v údaji o dané třídě (jinak bude stravné dítěti započteno i v době nepřítomnosti ve škole). Informace o stravování a případných nesrovnalostech v úhradách za stravné podává vedoucí školní jídelny paní Hana Matoušková od 8:00 do 14:00 hod, telefonicky (+420 602 101 886) nebo osobně po předchozí domluvě.