Seminář pro rodiče budoucích prvňáčků

Dovolujeme si vás pozvat na přínosný seminář, který je určen pro rodiče budoucích prvňáčků - ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Seminář povede paní ředitelka PPP pro Prahu 3 a 10, která Vás seznámí se základními pojmy z oblasti školní zralosti dětí, přiblíží Vám kompetence, které by děti měly před vstupem do 1. třídy ZŠ zvládnout, zodpoví dotazy týkající se zápisů do 1. třídy a objasní objektivní důvody pro případný odklad školní docházky.

V MŠ Podléšková se seminář uskuteční ve středu 29. 11. 2023 od 17:00 do 18:30 hodin ve třídě Kytiček,

MŠ Chmelová v úterý 12. 12. 2023 od 17:00 do 18:30 hodin ve 4. třídě.

Vaše účast na semináři je vhodná, získáte potřebné informace s dostatečným předstihem před zápisem do 1. tříd základní školy.