Sluníčka

Program třídy

Leden 2021

  • seznamovat se s lidovými tradicemi – Tři králové
  • upevňování sociálních návyků (pozdravit, poděkovat, poprosit, přihlásit se o slovo)
  • vnímat změny v přírodě
  • posilovat kladné vztahy a spolupráci dětí
  • rozvoj řečového projevu (básničky, písničky, popis obrázku)
  • podpora pohybové zdatnosti