Sluníčka

Program třídy

Červen 2021

Očekávané výstupy:

  • seznámení s vodními živočichy
  • upevňovat poznatky získané během školního roku
  • rozvoj fyzické kondice – chránit své zdraví
  • posilovat lásku k přírodě, vnímat její krásu , poznávat a chránit
  • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
  • zvládnout bezpečnou orientaci v neznámém prostředí