Sluníčka

Program třídy

Duben 2021

Očekávané výstupy:

  • nové poznatky o změnách v přírodě
  • vzájemná ohleduplnost a úcta v rodině
  • rozšíření znalostí o zvířatech a jejich mláďatech
  • seznámení s tradicemi a zvyky- pálení čarodějnic
  • bezpečné chování na chodníku, přechodu, silnici
  • rozvíjení vztahu dětí k přírodě, ekologie
  • rozvoj koordinace pohybu při venkovních aktivitách