Sluníčka

Třídní učitelky

Romana Masojídková

Lucie Věchtová

Telefon na třídu: +420 771 181 083

Email: slunicka@mspodleskova.cz

Program třídy

Leden 2023

Očekávané výstupy:

  • seznamovat se s lidovými tradicemi – Tři králové  
  • rozvíjet vnímání přírody v zimě 
  • upevňování pravidel a bezpečnosti při zimních sportech 
  • posilovat kladné vztahy a spolupráci mezi dětmi i v rodině  
  • podpora pohybové zdatnosti