Sluníčka

Třídní učitelky

Romana Masojídková

Lucie Věchtová

Telefon na třídu: +420 771 181 083

Email: slunicka@mspodleskova.cz

Program třídy

Květen 2022

Očekávané výstupy:

  • Rozvoj estetického a mravního vnímání  
  • Rozvoj výtvarných, hudebních, slovesných a dramatických dovedností 
  • Rozvoj zvídavosti, zájmu a touhy po poznání  
  • Rozvoj schopnosti vnímat řečový i hudební projev  
  • Rozvoj pohybové zdatnosti