Sluníčka

Třídní učitelky

Romana Masojídková

Lucie Věchtová

Telefon na třídu: +420 771 181 083

Email: slunicka@mspodleskova.cz

Program třídy

Červen 2023

Očekávané výstupy:

  • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného  
  • Posilovat lásku k přírodě, vnímat její krásu, poznávat ji a chránit  
  • Vést děti ke spolupráci ve skupině  
  • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc – kam se obrátit, koho přivolat  
  • Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby prožívat radost ze zvládnutého a poznaného  
  • Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi – zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn