Sluníčka

Třídní učitelky

Romana Masojídková

Lucie Věchtová

Telefon na třídu: +420 771 181 083

Email: slunicka@mspodleskova.cz

Program třídy

Říjen 2022

Očekávané výstupy:

  • postupně se vyrovnat s odloučením od rodiny 
  • navazovat kontakt s dětmi a učitelkami  
  • respektovat pokyny učitelek 
  • základy sebeobsluhy a hygieny (snažím se sám: smrkat, oblékat, obouvat, najít si své věci v šatně, uložit si oblečení, samostatně jíst, používat WC) 
  • určování znaků podzimu 
  • rozvoj slovní zásoby