Sluníčka

Třídní učitelky

Romana Masojídková

Lucie Věchtová

Telefon na třídu: +420 771 181 083

Email: slunicka@mspodleskova.cz

Program třídy

Prosinec 2023

Očekávané výstupy:

  • osvojit si základní poznatky o vánočních zvycích a tradicích   
  • zapamatovat si texty básní, písní, rozvoj slovní zásoby   
  • rozvoj estetického cítění – výzdoba třídy, tvoření dárečků 
  • rozvoj pohybových dovedností na hudbu  
  • upevňování přátelských vztahů v kolektivu třídy  
  • rozvoj estetického cítění 
  • pozorování změn v zimní přírodě