Sluníčka

Třídní učitelky

Romana Masojídková

Lucie Věchtová

Telefon na třídu: +420 771 181 083

Email: slunicka@mspodleskova.cz

Program třídy

Listopad 2021

Očekávané výstupy:

  • Probudit zájem o své tělo a zdraví  
  • Správné držení pastelky i papíru  
  • Rozvíjení slovní zásoby – přídavná jména, rýmování slov  
  • Určování pravé a levé strany na ploše 
  • Rozvoj znalostí o podzimní přírodě  
  • Rozvíjet pohybové dovednosti   
  • Určování počtu – seznamování s číselnou řadou 
  • Správné pojmenování částí těla