Sluníčka

Třídní učitelky

Romana Masojídková

Lucie Věchtová

Telefon na třídu: +420 771 181 083

Email: slunicka@mspodleskova.cz

Program třídy

Září 2021

Očekávané výstupy:

  • Upevňování a opakování pravidel chování ve vztahu ke kamarádům, nově příchozím dětem i dospělým  
  • Získávat poznatky o bezpečném chování v autobuse, na výletě, v přírodě a neznámém prostředí  
  • Podpořit pozitivní vztah k přírodě, osvojování poznatků o vzniku, růstu, sklizni, vzhledu plodů a změn v babím létě  
  • Osvojit si dovednosti vedoucí k podpoře zdraví, osobní pohody, pocitu bezpečí, odvahy (být bez rodičů 10 dní) 
  • Rozvoj řečového projevu a kultivace paměti   
  • Upevňování sebeobsluhy, samostatnosti a hygienických návyků  

Dokumenty ke stažení