6. třída

Třídní učitelky

Ilona Tesařová

Jaroslava Podrázká

Telefon na třídu: +420 771 181 196

Email: 6.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2023

Očekávané výstupy: 

  • Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti 
  • Umět pomocí dovedností ztvárnit okolní svět a vyjádřit svou představu (různé výtvarné techniky) 
  • Umět pomáhat udržovat životní prostředí, neničit ho, neubližovat živočichům a rostlinstvu 
  • Umět soustředěně naslouchat a udržet pozornost 
  • Osvojit si relativní citovou samostatnost