6. třída

Třídní učitelky

Dagmar Brochová

Ilona Tesařová

Telefon na třídu: +420 771 181 196

Email: 6.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Září 2021

Očekávané výstupy: 

  •       zaměřit se na adaptování nově příchozích dětí v rámci třídního kolektivu 
  •       vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem a učitelkami 
  •       rozvoj přátelských vztahů a pospolitost kolektivu třídy 
  •       upevňování hygienických návyků, sebeobsluhy a společenských návyků 
  •       opakování pravidel bezpečného chování 
  •       rozvíjet komunikativní dovednosti, jemnou motoriku a fyzické zdatnosti 
  •       rozvíjet fantazii a představivost ve výtvarných činnostech 

 

Dokumenty ke stažení