6. třída

Program třídy

Duben 2021

  • Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti, osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti při pobytu v přírodě a na hřišti 
  • Rozvíjet mluvený projev dítěte, procvičovat mluvidla, vyjadřovat vlastní prožitek s citovým zabarvením 
  • Vystihnout zvířecí figuru ve výtvarném projevu 
  • Zapojit všechny smysly při pozorování jevů a věcí kolem sebe, spojit s jazykovou stránkou