6. třída

Třídní učitelky

Ilona Tesařová

Jaroslava Podrázká

Telefon na třídu: +420 771 181 196

Email: 6.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Říjen 2022

Očekávané výstupy: 

  • rozvoj pohybových schopností, zdokonalování hrubé a jemné motoriky 
  • rozvoj a užívání všech smyslů 
  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
  • vytváření pozitivního vztahu k přírodě