6. třída

Třídní učitelky

Dagmar Brochová

Ilona Tesařová

Telefon na třídu: +420 771 181 196

Email: 6.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2022

Očekávané výstupy: 

  • osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti 
  • umět pomocí dovedností ztvárnit okolní svět a vyjádřit svou představu (použití různých výtvarných technik a rozličných materiálů) 
  • vědět, jak se bezpečně pohybujeme na školní zahradě, na hřišti a ve svém okolí 
  • umět pomáhat udržovat životní prostředí, neničit ho, neubližovat živočichům a rostlinstvu 
  • umět soustředěně naslouchat a udržet pozornost