6. třída

Program třídy

Leden 2021

  • rozvíjení užívání všech smyslů
  • vytváření prosociálních postojů k druhému (tolerance, respekt, přizpůsobivost)
  • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické (vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku)
  • rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární např.: poslech pohádek, příběhů a veršů)
  • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí