6. třída

Třídní učitelky

Ilona Tesařová

Jaroslava Podrázká

Telefon na třídu: +420 771 181 196

Email: 6.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Květen 2024

Očekávané výstupy: 

  • koordinovat pohyby, napodobovat pohyb a dokázat ho pozměnit podle pokynu 
  • umět prosazovat svá přání, potřeby s ohledem na ostatní, vyjádřit své pocity 
  • umět rozlišit společensky nežádoucí chování a vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se tak chovají (lež, ubližování, agresivita) 
  • orientovat se v pestrosti světa, mít znalosti o živočiších v různém prostředí 
  • obdarovat vtvořenou prací