6. třída

Program třídy

Červen 2021

Očekávané výstupy:

  • pozitivní prožívání, vyjádření radosti a poznávání krásy a hodnot nového života v přírodě 
  • osvojování schopnosti poskytnout někomu radost, pomoc, domluvit se a nabídnout spolupráci, obdarovat vytvořenou prací 
  • získání sebeuplatnění a uspokojení ze zdařilé práce 
  • rozvíjení vztahů dětí kpřírodě 
  • rozvoj ekologického myšlení