6. třída

Třídní učitelky

Ilona Tesařová

Jaroslava Podrázká

Telefon na třídu: +420 771 181 196

Email: 6.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Prosinec 2023

Očekávané výstupy: 

  • rozvíjet užívání všech smyslů 
  • vytváření prosociálních postojů k druhému (tolerance, respekt, přizpůsobivost) 
  • rozvíjet kulturně-estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní (vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku) 
  • rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (poslech pohádek, příběhů a veršů) 
  • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí 
  • podporovat pohyb jako potřebu každodenního života pro dobrou budoucnost každé osobnosti