6. třída

Třídní učitelky

Ilona Tesařová

Jaroslava Podrázká

Telefon na třídu: +420 771 181 196

Email: 6.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Leden 2023

Očekávané výstupy: 

  • začlenit se do třídy a zařadit mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 
  • zvládnout základní pohybové dovednosti a běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky) 
  • domluvit se slovy, porozumět slyšenému (aktivně uplatnit slova v řeči, správně určovat a pojmenovávat věci)