1. třída

Třídní učitelky

Ivana Drvotová

Kamila Kavková

Hana Tausingerová

Telefon na třídu: +420 771 181 197

Email: 1.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2022

Očekávané výstupy:

  • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 
  • Zdolávání překážek v terénu 
  • Podporovat děti ve zdravém životním stylu 
  • Seznamování se se životem dětí jiných zemí 
  • Rozvoj koordinace pohybů 
  • Rozvíjení představivosti a fantazie 
  • Upevňování samostatnosti při sebeobsluze