1. třída

Třídní učitelky

Ivana Drvotová

Kamila Kavková

Hana Tausingerová

Telefon na třídu: +420 771 181 197

Email: 1.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Leden 2022

Očekávané výstupy:

  • Zvládání základních pohybových dovedností při pohybu na sněhu 
  • Procvičování zrakového vnímání 
  • Seznamování s hlavními znaky zimního období 
  • Rozvíjení slovní zásoby 
  • Rozlišování velikostí 
  • Využívání netradičního materiálu při výtvarné práci 
  • Podpora představivosti při poslechu písniček