1. třída

Program třídy

Leden 2021

  • Zvládnutí změny směru pohybu při chůzi a běhu
  • Rozvíjení hrubé motoriky při házení horním obloukem
  • Zvládnutí základních pohybových dovedností na kluzkém povrchu, sněhu
  • Rozvíjení zrakového vnímání při vyhledávání stejných tvarů
  • Rozlišování charakteristických znaků zimního období
  • Užívání správných tvarů sloves při vyprávění
  • Výtvarné vyjádření zážitků kresbou
  • Rozlišování nebezpečných situací při sportování