1. třída

Třídní učitelky

Ivana Drvotová

Kamila Kavková

Mgr. Lenka Mašková

Telefon na třídu: +420 771 181 197

Email: 1.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Říjen 2022

Očekávané výstupy:

  • Osvojení dovedností vedoucích ke zvládnutí sebeobsluhy, podpoře zdraví a péči o okolí 
  • Rozvíjení hrubé i jemné motoriky 
  • Osvojování poznatků o přírodě (rozlišování ovoce, zeleniny, stromů, keřů a jejich plodů) 
  • Porovnávání rozměrů, řešení labyrintů 
  • Rozvíjení paměti při opakování veršovaných textů a písniček 
  • Zvládnutí spojení pohybového vyjádření se zpěvem