1. třída

Třídní učitelky

Ivana Drvotová

Kamila Kavková

Mgr. Lenka Mašková

Telefon na třídu: +420 771 181 197

Email: 1.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Leden 2023

Očekávané výstupy:

  • Zvládnutí změny směru pohybu při chůzi a běhu 
  • Rozvíjení hrubé motoriky při házení horním obloukem 
  • Zvládnutí základních pohybových dovedností na kluzkém povrchu, sněhu 
  • Rozvíjení zrakového vnímání při vyhledávání stejných tvarů 
  • Rozlišování charakteristických znaků zimního období 
  • Užívání správných tvarů sloves při vyprávění 
  • Výtvarné vyjádření zážitků kresbou 
  • Rozlišování nebezpečných situací při sportování