1. třída

Třídní učitelky

Ivana Drvotová

Kamila Kavková

Mgr. Lenka Mašková

Telefon na třídu: +420 771 181 197

Email: 1.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Červen 2023

Očekávané výstupy:

  • Rozvíjení pohybových dovedností při pobytu v přírodě 
  • Procvičování běhu v přírodním terénu 
  • Seznamování s exotickými zvířaty 
  • Rozvíjení mluveného projevu  
  • Procvičování paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 
  • Seznamování s pravidly bezpečného chování o prázdninách