1. třída

Třídní učitelky

Ivana Drvotová

Kamila Kavková

Mgr. Lenka Mašková

Telefon na třídu: +420 771 181 197

Email: 1.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Duben 2024

Očekávané výstupy:

  • zvládnutí a dodržování pravidel pohybových her 
  • procvičování prstových svalů při skládání papíru 
  • seznamování se životem zvířat 
  • procvičování orientace, postřehu a prostorových představ 
  • rozvíjení mluveného projevu 
  • pochopení obsahu veršů 
  • vyjádření vlastního názoru