1. třída

Třídní učitelky

Ivana Drvotová

Kamila Kavková

Mgr. Lenka Mašková

Telefon na třídu: +420 771 181 197

Email: 1.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Prosinec 2023

Očekávané výstupy:

  • zvládnout jemnou motoriku, manipulovat s náčiním a různým materiálem 
  • sladit pohyb v rytmu s hudbou 
  • umět soustředěně naslouchat 
  • porovnávat velikost, tvar i počet předmětů a obrázků 
  • seznamovat se s lidovými tradicemi 
  • umět popsat obrázek i děj, zvyšovat používání sloves při vypravování  
  • vyjádřit své představy a fantazii ve výtvarné, dramatické a pohybové činnosti 
  • vcítit se do pocitů druhých a mít se rádi 
  • umět připravit dárek pro své nejbližší