1. třída

Třídní učitelky

Ivana Drvotová

Kamila Kavková

Hana Tausingerová

Telefon na třídu: +420 771 181 197

Email: 1.trida@mschmelova.cz

Program třídy

Září 2021

Očekávané výstupy:

  • Seznamování s novým prostředím 
  • Vytváření pozitivního vztahu k MŠ 
  • Získání pocitu bezpečí 
  • Rozvíjení vztahu mezi dítětem a dospělým a mezi dítětem a kamarády 
  • Osvojování hygienických návyků a návyků sebeobsluhy 
  • Rozvíjení řečového projevu 

  

  

Dokumenty ke stažení