1. třída

Program třídy

Duben 2021

  • Zvládnutí a dodržování pravidel pohybových her
  • Procvičování prstových svalů při skládání papíru
  • Seznamování se životem zvířat
  • Procvičování orientace, postřehu a prostorových představ
  • Rozvíjení mluveného projevu
  • Pochopení obsahu veršů
  • Vyjádření vlastního názoru