Motýlci

Třídní učitelky

Kateřina Hladíková

Renáta Milerová

Telefon na třídu: +420 771 181 199

Email: motylci@mspodleskova.cz

Program třídy

Září 2021

Očekávané výstupy:

  • moji kamarádi, zaměřujeme se na rozvíjení vztahů, samostatná domluva s kamarádem 
  • bezpečné chování při všech činnostech 
  • hry pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání 
  • zjišťování úrovně výslovnosti a vyjadřování 
  • Z – jako září, rozpoznat první hlásku ve slově 
  • ovoce a zelenina-rozeznat intuicí, didaktická hra: Prázdné místo máme, koho my tam dáme. 
  • rozvíjení předmatematických schopností- třídění, určování barev, velikosti, hmotnosti, množství 

Dokumenty ke stažení