Motýlci

Třídní učitelky

Kateřina Hladíková

Kateřina Dosoudilová

 

Telefon na třídu: +420 771 181 199

Email: motylci@mspodleskova.cz

Program třídy

Únor 2024

Očekávané výstupy:

  • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
  • upevňování a prohlubování základních poznatků o geometrických tvarech
  • vyjadřování hudby pohybem
  • rozvíjení komunikace s kamarády
  • mít základní znalosti o zimních sportech – umět je popsat a pojmenovat