Motýlci

Třídní učitelky

Kateřina Hladíková

Kateřina Dosoudilová

 

Telefon na třídu: +420 771 181 199

Email: motylci@mspodleskova.cz

Program třídy

Červen 2024

Očekávané výstupy:

  • seznámit se s cizokrajnými zvířaty, vědět něco o způsobu jejich života 
  • rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti při hrách ve třídě a venku 
  • vést děti ke spolupráci ve skupině 
  • rozvoj jazykových schopností a dovedností 
  • uvědomění si přírodních změn