Motýlci

Třídní učitelky

Kateřina Hladíková

Renáta Milerová

Telefon na třídu: +420 771 181 199

Email: motylci@mspodleskova.cz

Program třídy

Leden 2023

Očekávané výstupy:

  • rozvíjet všestranným způsobem smysly – hmat, sluch, zrak 
  • seznamujeme děti s ročním obdobím Zima, znaky zimy 
  • nadále upevňujeme hygienické návyky, správné stolování, držení lžíce, tužky 
  • rozvíjení řečového projevu – jednoduchý popis obrázku, zapamatovat si děj 
  • rozvíjení hudebních, pohybových a výtvarných dovedností, skládání obrázků z geometrických tvarů – Tangramy