Motýlci

Třídní učitelky

Kateřina Hladíková

Renáta Milerová

Telefon na třídu: +420 771 181 199

Email: motylci@mspodleskova.cz

Program třídy

Květen 2022

Očekávané výstupy:

  • svátek maminek – rozvíjení citových vazeb 
  • svět pohádek „Když knihu otevřeme, v pohádce se ocitneme“ 
  • chápat prostorové pojmy, prožitkové hry v přírodě 
  • pravolevá orientace v prostoru, vzhledem ke své osobě i na rovinné podložce 
  • rozvíjení mluveného projevu – dějová vyprávění dle předlohy i vlastní fantazie, rozvíjet smyslové vnímání dětí, fantazii, myšlení i tvořivost