Motýlci

Třídní učitelky

Kateřina Hladíková

Hana Tausingerová

Mgr. Barbora Budilová

Telefon na třídu: +420 771 181 199

Email: motylci@mspodleskova.cz

Program třídy

Září 2023

Očekávané výstupy:

  • osvojujeme si poznatky o pohybových činnostech
  • rozvoj jazykových dovedností
  • rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou, s lidmi a společností
  • rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému
  • rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity
  • budovat estetický vztah k životu

 

  

Dokumenty ke stažení