Motýlci

Třídní učitelky

Kateřina Hladíková

Renáta Milerová

Telefon na třídu: +420 771 181 199

Email: motylci@mspodleskova.cz

Program třídy

Listopad 2021

Očekávané výstupy:

  • poznávání lidí – vzájemné poznávání ve skupině 
  • rozvíjet smyslové vnímání dětí, fantazii, myšlení, tvořivost 
  • výtvarné činnosti „Co umí moje ruce“
  • dějová vyprávění dle předlohy i vlastní fantazie 
  • rozvíjení slovní zásoby-antonyma-protiklady 
  • pravolevá orientace v prostoru, vzhledem ke své osobě i na rovinné podložce 
  • hry pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání