Motýlci

Třídní učitelky

Kateřina Hladíková

Renáta Milerová

Telefon na třídu: +420 771 181 199

Email: motylci@mspodleskova.cz

Program třídy

Říjen 2022

Očekávané výstupy:

  • rozvíjíme dětská přátelství 
  • seznamujeme děti se změnami v přírodě, jaké jsou znaky podzimu 
  • nadále upevňujeme hygienické návyky, správné stolování a držení lžíce 
  • zdokonalujeme se v pohybových dovednostech 
  • reagovat na pokyny učitelek – hry pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání