Druhý seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 k 23. 5. 2023 – není konečný

Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace - seznam přijatých dětí s rozlišením jejich umístění na dílčí pracoviště

Ředitelka školy přijala děti evidované pod níže uvedenými registračními čísly, pokud máte zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v naší mateřské škole přijďte si ve středu 24. 5. 2023 od 9:00 do 16:00 hodin vyzvednout Rozhodnutí a vyplnit zápisový lístek (pokud jste tak již neučinili)

2            Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

6            Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

7            Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

9            Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

19          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

20          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

22          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

28          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

29          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

30          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

32          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

40          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

63          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

68          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

70          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

80          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

84          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

85          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

92          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

96          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

98          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

108        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

113        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

117        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

118        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

130        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

132        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Podléšková

3            Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

5            Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

8            Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

13          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

14          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

15          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

16          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

17          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

18          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

21          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

23          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

25          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

26          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

27          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

35          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

39          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

42          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

43          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

44          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

47          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

48          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

49          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

50          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

54          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

55          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

61          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

67          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

69          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

73          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

79          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

81          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

90          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

94          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

99          Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

106        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

107        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

109        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

110        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

111        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

114        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

120        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

123        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

126        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

129        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová

134        Přijímá se od 1.9.2023 – MŠ Chmelová