Kytičky

Třídní učitelky

Petra Včelaříková

Gabriela Franceschi

Hana Tausingerová

 

Telefon na třídu: +420 771 181 200

Email: kyticky@mspodleskova.cz

Program třídy

Květen 2024

Očekávané výstupy:

  • rozvíjení fyzické a psychické odolnosti, radost z pohybu  
  • rozvoj výtvarných, hudebních, slovesných a dramatických dovedností  
  • upevňování citových vztahů k rodičům, prarodičům, sourozencům 
  • rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou a lidmi kolem nás  
  • pochopit, že lidská činnost může prostředí zlepšovat i poškozovat  
  • upevňujeme pozitivní vztahy mezi sebou  
  • rozvoj tělesné zdatnosti, obratnosti, pohybových dovedností při hrách venku 
  • pěstovat v dětech lásku k sobě samým 
  • vytváření kladného vztahu k místu bydliště dětí, k zemi, ve které žijí