Kytičky

Program třídy

Leden 2021

  • rozvíjet slovní zásobu, umět hovořit před ostatními, umět naslouchat druhým (vyprávění o Vánocích)
  • mít povědomí o tom, proč se slaví Vánoce ( téma Tři králové)
  • počítat do 10, orientovat se v číselné řadě (předškoláci), znát pojmy více / méně
  • snažit se o soucítění s druhými, rozvíjet empatii (sociální hry, artefiletické hrátky)
  • umět využívat orffovi hudební nástroje, ale i své tělo k rytmizaci (hudební, pohybové a poslechové činnosti)
  • umět rozpoznat a pojmenovat minimálně tři materiály (dřevo, plast, kov)
  • umět třídit odpad na třídě (papír, plast, sklo)
  • umět vytvořit sloveso z podstatného jména (sporty) – předškoláci
  • procvičit si jemnou motoriku (pracovní a výtvarné činnosti)
  • naučit se vnímat svět kolem sebe, pozorovat přírodu (rozumové a komunikační činnosti, organizované činnosti při pobytu venku)