Kytičky

Program třídy

Červen 2021

Očekávané výstupy:

  • upevňovat přátelské vztahy
  • uvědomit si odlišnosti a rozdíly (všeobecně)
  • seznámit se s multikulturním povědomím (jiné národy, řeč, zvyky)
  • rozlišovat a rozpoznat rod ženský, mužský, střední (předškoláci)
  • znát celé své jméno a adresu
  • znát časové pojmy (roční období, dny v týdnu)
  • osvojit si praktické dovednosti v přírodě
  • umět se odloučit od rodičů na delší dobu
  • trénovat samostatnost