Kytičky

Třídní učitelky

Petra Včelaříková

Gabriela Franceschi

Hana Tausingerová

Telefon na třídu: +420 771 181 200

Email: kyticky@mspodleskova.cz

Program třídy

Říjen 2022

Očekávané výstupy:

  • dodržujeme pravidla-máme se rádi, neubližujeme si 
  • získávání povědomí o naší sounáležitosti se světem kolem nás 
  • ovládat koordinaci ruky a oka 
  • seznamování se změnami v přírodě, znaky podzimu, s počasím a rozvoj slovní zásoby 
  • domluvit se slovy i gesty 
  • snažit se soustředit na činnost a její dokončení 
  • dodržovat dohodnutá, pochopená pravidla 
  • rozvoj schopnosti přináležet ke skupině, spolupracovat 
  • rozvíjet fantazii, smysl pro barvy (vodové barvy – podzimní listí) 
  • soustředit se k poslechu dramatického, literárního, hudebního představení