Kytičky

Program třídy

Duben 2021

Očekávané výstupy:

  • seznámení s tradicemi
  • pojmenování mláďat
  • zopakování pravidel silničního provozu
  • poznávání volně žijících zvířat
  • upevňování kladného vztahu k přírodě
  • upevňování školní zralosti- předškoláci