Kytičky

Třídní učitelky

Gabriela Franceschi

Mgr. Radka Horáková

Petra Včelaříková

Telefon na třídu: +420 771 181 200

Email: kyticky@mspodleskova.cz

Program třídy

Září 2021

Očekávané výstupy:

  • Seznamování dětí s novým prostředím třídy -adaptace  
  • Poznáváme nové kamarády, svoji značku, paní učitelky 
  • Respektování paní učitelky i pravidel chování 
  • Rozvíjení vztahu mezi dítětem a dospělým a mezi dítětem a kamarády  
  • Osvojování hygienických návyků a návyků sebeobsluhy  
  • Umět půjčit hračku kamarádům a uklízet na své místo – důslednost 
  • Zvládat bezpečný pohyb dětí v celém areálu MŠ 

Dokumenty ke stažení