Kytičky

Třídní učitelky

Petra Včelaříková

Gabriela Franceschi

Hana Tausingerová

Telefon na třídu: +420 771 181 200

Email: kyticky@mspodleskova.cz

Program třídy

Leden 2023

Očekávané výstupy:

  • My tři Králové (navazující téma z prosince, umět se orientovat na kulturní bohatství své země)
  • rozvoj užívání všech smyslů
  • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti
  • rozvoj komunikativních dovedností a slovní zásoby
  • chápat hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc
  • využívat svoji tvořivost a představivost
  • rozvoj zrakového vnímání rozlišování, pozornosti, paměti atd
  • zvyšovat znalosti o lidském těle a o péči o něj
  • dokázat rozlišit co je zdraví a lidskému tělu prospěšné a naopak
  • uvědomovat si důležitost péče o svoje zdraví