Kytičky

Třídní učitelky

Gabriela Franceschi

Mgr. Radka Horáková

Petra Včelaříková

Telefon na třídu: +420 771 181 200

Email: kyticky@mspodleskova.cz

Program třídy

Leden 2022

Očekávané výstupy:

  • mít povědomí o zvycích a tradicích ve společnosti 
  • rozvoj řečového projevu a jazykových dovedností (učení básniček, písniček…) 
  • porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí a proměňuje 
  • pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. na ledu, sněhu…) 
  • znát příběh “Tříkrálový” (jména králů, jaké dary nesli Ježíškovi…) 
  • spontánně vyprávět zážitky (např. o prožitých svátcích…) 
  • uplatňovat postřeh a rychlost 
  • zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami (např. nové dárky od Ježíška…) 
  • pomáhat pečovat o zvířátka v zimě