Kytičky

Třídní učitelky

Petra Včelaříková

Gabriela Franceschi

Hana Tausingerová

 

Telefon na třídu: +420 771 181 200

Email: kyticky@mspodleskova.cz

Program třídy

Prosinec 2023

Očekávané výstupy:

  • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti 
  • rozvoj užívání všech smyslů 
  • rozvoj komunikativních dovedností a slovní zásoby 
  • chápat hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc 
  • využívat svoji tvořivost a představivost 
  • rozvoj estetického cítění – výroba dárečků, tvoření přáníček… 
  • práce s literárními texty – vnímat vánoční příběh a jeho obsah  
  • získat povědomí o morálce, společenských hodnotách a tradicích