O škole

Naše školka Chmelová

Domeček v zahradě

Školka zve děti především do zahrady. Naše zahrada je velkorysá, členitá, plná zeleně, s barevnými hřišti i zastíněnými pískovišti. Pro děti jsou různá lákadla: dřevěné autobusy, pružná trampolínka, pérové houpačky, samostatná pítka. Každá ze šesti našich tříd disponuje vyčleněným samostatným prostorem pro bezpečný pohyb a hry dětí, zároveň má dostatek stínu pod stromy. V zahradě naleznete i prostor pro uložení dětských kol a odrážedel.

Po dvou jsou třídy jsou umístěny ve třech barevně rozlišených pavilonech – máme žlutou, zelenou a červenou školku. Stranou ve čtvrtém pavilonu se nachází školní kuchyně.

Každý pavilon obývají dvě třídy, každá v jednom podlaží, třídy v rámci pavilonu jsou spojeny schodištěm, pod společným uzavřením na bezpečnostní kód. Tato malá pevnost poskytuje dětem zázemí s šatnou, umývárnou a záchodky, jádrem jsou dvě velké světlé místnosti sloužící jako pracovna, herna a ložnice. Všechny třídy jsou vybaveny hračkami, stavebnicemi, výtvarnými a pracovními pomůckami a hudebními nástroji, které jsou pravidelně doplňovány, i když robotické blikající příšerky u nás nenajdete. Přednost dáváme přírodním materiálům a jasným barvám.

Děti jsou do tříd zařazovány podle věku, třídy tvoří homogenní kolektiv nejmladších, prostředních a předškolních dětí. Děti z celé školy se potkávají na společných akcích, na zahradě, sdružují se v okrajových hodinách ráno i odpoledne. Škola tvoří jeden kolektiv.

Jsme hrdí i na naši jídelnu, jejíž dobroty jsou nedílnou součástí dne v mateřské škole. Kuchyně je na náročné strávníky dobře vybavena. Vyvážený jídelníček bohatý na ovoce a zeleninu a celodenní pitný režim sklízí pochvalu i u odborné veřejnosti.

Mottem školního vzdělávacího programu naší školy je uspokojování základních i specifických potřeb dětí v přátelském a respektujícím prostředí – naslouchej druhému a bude vám spolu dobře. V tomto duchu rozvíjíme i spolupráci s rodiči.