Pro rodiče

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 

 • pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • příslušníci ozbrojených sil,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Platby

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2020/2021 je hrazena i v době, kdy dítě do školy nedochází (nemoc, dovolená rodičů atd.). Úplata pro rok 2020/2021 je stanovena na 900,- Kč měsíčně a je třeba nutné ji uhradit do 15 dne daného měsíce. (Lze uhradit i jednorázově na celých deset měsíců školního roku.) Pokud není úplata hrazena, lze z tohoto důvodu docházku dítěte do MŠ ukončit. Osvobozeny od úplaty jsou děti v posledním ročníku docházky před vstupem do základní školy. Úplata za vzdělávání je hrazena v období od září do června, případně v letních měsících, pokud rodič dítě na letní provoz přihlásí do některé z otevřených letních škol.

Číslo účtu pro úplatu za předškolní vzdělávání 51-3654510257/0100, doklady uchovávejte. Variabilní symbol je každému dítěti přidělen na celou dobu docházky do MŠ. Informace ohledně plateb (řešení nesrovnalostí) za předškolní vzdělávání dětí v MŠ podává zástupkyně ředitelky paní Kamila Kavková pro obě MŠ.

Platby za stravování respektive záloha na stravné na jeden měsíc činí: 850,- Kč (37,- Kč na 1 den), děti s odkladem školní docházky – mladší školní věk – 900,- Kč (40,- Kč za 1 den). Částku dle věku Vašeho dítěte poukážete na stávající účet školní jídelny MŠ Chmelová nebo MŠ Podléšková (dle docházky Vašeho dítěte). Každé dítě má vlastní var. symbol na každoměsíční úhradu stravného. Hradí se převodem na účet školní jídelny před začátkem měsíce, ve kterém se bude dítě stravovat. Var. symbol na stravování je odlišný od úplaty za vzdělávání.

Stravné pro MŠ Chmelová na číslo účtu: 43-2251730277/0100
Stravné pro MŠ Podléšková na číslo účtu: 115-2186910297/0100

Omluvy dětí hlaste telefonicky do 8:00 hod (jinak bude stravné dítěti započteno i v době nepřítomnosti ve škole). Informace o stravování a případných nesrovnalostech v úhradách za stravné podává vedoucí školní jídelny paní Hana Matoušková na MŠ Chmelová od 8:00 do 14:00 hod., pro MŠ Podléšková vedoucí školní jídelny paní Andrea Ročková od 8:00 do 12:00 hod.

Co připravit pro dítě do mateřské školy

 • látkový pytel s kapsami na ramínku (MŠ Chmelová, není nutno pro MŠ Podléšková)
 • přezuvky – bačkorky (plná špička, plná pata, z bezpečnostních důvodů ne pantofle)
 • náhradní oblečení (kalhotky, slipy, tričko, ponožky, punčocháče)
 • na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košilku
 • aktuálně podle počasí připravit: pláštěnku (ne deštník), gumovou obuv, pokrývku hlavy, brýle proti sluníčku
 • vhodné převlečení na pobyt venku (pro hry v písku a na zahradě)
 • vše podepsané!

Pro pobyt Vašeho dítěte ve školce zvolte oblečení, které je dítě samo schopno užívat a ve kterém se cítí pohodlně. Nejsou vhodná zapínání vzadu za krkem, šle pod svetříkem, pásky a špatně rozpínatelné knoflíky u kalhot. Dávejte dětem oblečení, které nebudou mít obavy i trochu ušpinit od jídla, kříd, barev… Při oblékání dětem nejmladší věkové skupiny pomáháme se zapínáním knoflíků, zipů, zavazováním tkaniček, radíme jak do kalhot a rukávů. Pokud Vaše dítě zvládá základní úkony při oblékání samostatně, velmi se mu usnadní pobyt ve školce.

Všechny věci, které dítěti do přihrádky v šatně vložíte, mu v klidu ukažte a poraďte mu, jak si je oblékat, co je na zahradu, v čem půjdete odpoledne domů.