Pro rodiče

Co by mělo Vaše dítě umět při nástupu do MŠ

 

 • Umět vyjádřit své potřeby a přání (poprosit, poděkovat, pozdravit…).
 • Aktivně své potřeby hlásit.
 • Reagovat na pokyny dospělého, reagovat na své jméno.
 • Umět si umýt ruce a samostatně používat WC.
 • Umět se vysmrkat, používat papírové kapesníky.
 • Umět se svléknout a obléknout (pomůžeme s knoflíky, zipy, tkaničkami).
 • Umět obout a vyzout boty i bačkory.
 • Poznat si své oblečení, bačkory, boty (vše, prosím, podepište).
 • Samostatně jíst a pít z hrnečku.
 • Během jídla v klidu sedět u stolečku.
 • Zvládat déletrvající chůzi.
 • Umět chodit do schodů i ze schodů, přidržovat se zábradlí.
 • Umět se chovat bezpečně v rámci rozumových schopností dané věkové kategorie.
 • Přizpůsobit se pobytu ve větším kolektivu v novém prostředí, v rušném prostředí, zvládnout déletrvající odloučení od rodiny.
 • Respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu.

 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE, JAK ZVLÁDNOUT ZAČÁTEK VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Veďte dítě k samostatnosti, zejména v oblasti hygieny, oblékání, stravování.
 • Pokud má dítě chodit do mateřské školy rádo, musí k ní mít kladný vztah. Mluvte s dítětem o tom, co se v mateřské škole dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům typu „Tam Tě naučí poslouchat!“ Zároveň dítěti prostředí mateřské školy záměrně neidealizujte.
 • Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Rodič by neměl odcházet po hádce s dítětem. Komunikujte s učitelkou, důvěřujte jejím zkušenostem, dítě se i přesto, že to tak při odchodu nevypadá, za chvilku uklidní a jde si hrát.
 • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, dodržte to! Používejte konkrétní údaje jako po obědě, po svačině, nejen obecné údaje jako jsou brzy, za chvíli, po práci. Nikdy cestou do školky dítěti nelžete, že jdete jen na procházku.
 • Udělejte si VY jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Nepřiznávejte svému dítěti, že je Vám také smutno, že se Vám bude stýskat.
 • Své dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte. Neříkejte, jaké to muselo být strašné vydržet bez maminky, naopak mluvte s ním o tom, co se ve školce dělalo, ptejte se na jeho zážitky.
 • Vysvětlete svému dítěti, že každý má své povinnosti – vy práci, děti školku.
 • Buďte důslední! Když jednou rozhodnete, že dítě půjde do školky, nedejte se přemluvit ani obměkčit pláčem a trvejte na svém.
 • Nechávejte občas své dítě bez Vaší přítomnosti, aby si zvykalo na jiné dospělé osoby, své vrstevníky a umělo se odpoutat od rodiny

Informace zejména pro rodiče nově přijatých dětí

Adaptační období

Počáteční pobyt v měsíci září je adaptační, proto počítejte s kratším – pouze dopoledním pobytem zejména v prvním týdnu docházky dítěte do MŠ. Odpolední odpočinek a celodenní pobyt v MŠ je možný až po bezproblémovém zvládnutí dopolední docházky. Pro děti je důležitý pozitivní přístup rodičů, za dodržení pevných výchovných zásad. Vše je možné (a vhodné) konzultovat s kmenovými učitelkami třídy.

 • Děti přivedete 1.9. 2021 mezi  6:30, nejpozději v 8,00 hod.

 • Do které třídy je dítě zařazeno je zveřejněno na webových stránkách školy a vývěsce školy (dle přiděleného variabilního symbolu).

 • V šatně třídy si na nástěnce najdete podle jména dítěte značku, která mu byla přidělena a najdete místo v šatně značkou označené.

 • Dítě se převlékne do oblečení, které mu připravíte pro pobyt ve třídě, přezuje se do bačkor.

 • Oslovíte přítomnou paní učitelku, které předáte dítě a dohodnete si s ní čas, kdy dítě vyzvednete.

 • Dítě si vyzvednete v domluveném čase a s třídní učitelkou dohodnete, jak bude adaptační pobyt probíhat v následujících dnech

 • Pro podrobnější informace proběhne během prvních dvou týdnů třídní schůzka dané třídy.

Platby

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2021/2022 je hrazena i v době, kdy dítě do školy nedochází (nemoc, dovolená rodičů atd.). Úplata pro rok 2021/2022 je stanovena na 900,- Kč měsíčně a je třeba nutné ji uhradit do 15 dne daného měsíce. (Lze uhradit i jednorázově na celých deset měsíců školního roku.) Pokud není úplata hrazena, lze z tohoto důvodu docházku dítěte do MŠ ukončit. Osvobozeny od úplaty jsou děti v posledním ročníku docházky před vstupem do základní školy. Úplata za vzdělávání je hrazena v období od září do června, případně v letních měsících, pokud rodič dítě na letní provoz přihlásí do některé z otevřených letních škol.

Číslo účtu pro úplatu za předškolní vzdělávání 51-3654510257/0100, doklady uchovávejte. Variabilní symbol je každému dítěti přidělen na celou dobu docházky do MŠ. Informace ohledně plateb (řešení nesrovnalostí) za předškolní vzdělávání dětí v MŠ podává zástupkyně ředitelky paní Kamila Kavková pro obě MŠ.

Platby za stravování respektive záloha na stravné na jeden měsíc činí: 945,- Kč (45,- Kč na 1 den), děti s odkladem školní docházky – mladší školní věk – 1008,- Kč (48,- Kč za 1 den). Částku dle věku Vašeho dítěte poukážete na stávající účet školní jídelny MŠ Chmelová nebo MŠ Podléšková (dle docházky Vašeho dítěte). Každé dítě má vlastní var. symbol na každoměsíční úhradu stravného. Hradí se převodem na účet školní jídelny před začátkem měsíce, ve kterém se bude dítě stravovat. Var. symbol na stravování je odlišný od úplaty za vzdělávání.

Stravné pro MŠ Chmelová na číslo účtu: 43-2251730277/0100
Stravné pro MŠ Podléšková na číslo účtu: 115-2186910297/0100

Omluvy dětí hlaste telefonicky od 7:30 – 8:00 hod. na třídní telefonní číslo, které naleznete v údaji o dané třídě (jinak bude stravné dítěti započteno i v době nepřítomnosti ve škole). Informace o stravování a případných nesrovnalostech v úhradách za stravné podává vedoucí školní jídelny paní Hana Matoušková na MŠ Chmelová od 8:00 do 14:00 hod., pro MŠ Podléšková vedoucí školní jídelny paní Andrea Ročková od 8:00 do 12:00 hod.

Co připravit pro dítě do mateřské školy

 • látkový pytel s kapsami na ramínku (MŠ Chmelová, není nutno pro MŠ Podléšková)

 • přezuvky – bačkorky (plná špička, plná pata, z bezpečnostních důvodů ne pantofle)

 • náhradní oblečení (kalhotky, slipy, tričko, ponožky, punčocháče)

 • na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košilku

 • aktuálně podle počasí připravit: pláštěnku (ne deštník), gumovou obuv, pokrývku hlavy, brýle proti sluníčku

 • vhodné převlečení na pobyt venku (pro hry v písku a na zahradě)

 • vše podepsané!

Pro pobyt Vašeho dítěte ve školce zvolte oblečení, které je dítě samo schopno užívat a ve kterém se cítí pohodlně. Nejsou vhodná zapínání vzadu za krkem, šle pod svetříkem, pásky a špatně rozpínatelné knoflíky u kalhot. Dávejte dětem oblečení, které nebudou mít obavy i trochu ušpinit od jídla, kříd, barev… Při oblékání dětem nejmladší věkové skupiny pomáháme se zapínáním knoflíků, zipů, zavazováním tkaniček, radíme jak do kalhot a rukávů. Pokud Vaše dítě zvládá základní úkony při oblékání samostatně, velmi se mu usnadní pobyt ve školce.

Všechny věci, které dítěti do přihrádky v šatně vložíte, mu v klidu ukažte a poraďte mu, jak si je oblékat, co je na zahradu, v čem půjdete odpoledne domů.