Pozvánka na informační schůzku rodičů nově přijatých dětí

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná v jednotném termínu pro obě pracoviště. Proběhne v úterý 11. 6. 2024 na pracovišti MŠ Chmelová, dolní pavilon, 1. třída v přízemí.

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná v jednotném termínu pro obě pracoviště. Proběhne v úterý 11. 6. 2024 na pracovišti MŠ Chmelová, dolní pavilon, 1. třída v přízemí.

Od 16:30 hodin do 16:50 hodin bude předáván dokument s přiděleným variabilním symbolem a případně nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí.
Samotná informační schůzka začne v 17:00 hodin – Vaše účast je velmi žádoucí s ohledem na předání variabilních symbolů a klíčových informací k nástupu dětí do MŠ.
Prosíme bezpodmínečně o účast bez dětí.

Děkujeme a těšíme se na setkání