Motýlci

Aktuality třídy

Co nás ještě čeká v září... "Společně sportujeme, budeme zdraví."

22. 9. 2020 pořádá třída Motýlků odpolední akci s dětmi a rodiči na dopravním hřišti. Přijďte s kolem nebo koloběžkou v 16.30 hodin na hřiště u pošty, informace naleznete na nástěnce Motýlků nebo vám je rády poskytnou paní učitelky.

Program třídy

Říjen 2020

  • pozorovat přírodu a změny v ní, seznamovat děti s hlavními znaky podzimu
  • budovat hezký vztah ke zvířatům, seznamovat se s jejich životem a přípravami na zimu
  • umět pojmenovat všechny části svého těla, rozvíjet koordinaci pohybu s rytmem cvičením a tancem
  • podporovat a rozvíjet sebeobslužné dovednosti, oblékání, udržovat pořádku v herně a ve třídě
  • důsledně dbát na hygienické návyky – mytí rukou, zakrývání si úst při kýchání, používání kapesníků
  • rozvoj fyzických schopností dětí podporovat každodenním ranním cvičením „cvičíme pro radost a zdraví!“
  • cvičení s padákem – s využitím knihy E.Hurdové
  • každodenní pobyt venku s ohledem na povětrnostní podmínky