Tygříci

Program třídy

Říjen 2020

  • podporovat kamarádské vztahy a upevňovat pravidla společenského soužití
  • osvojit si poznatky o přírodě, pochopit změny související s podzimem
  • zdokonalovat v oblast hrubé i jemné motoriky
  • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
  • rozlišovat a pojmenovávat základní barvy
  • upevňovat návyky sebeobsluhy, hygienické návyky a společenské návyky při stolování
  • poznávat ovoce a zeleninu, ukázat její význam pro zdraví člověka