4. třída

Program třídy

Říjen 2020

  • rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost
  • upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti, vytvářet základy pro práci s informacemi
  • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednost
  • osvojovat poznatky o proměnách počasí, o změnách v přírodě, o sklízení úrody – charakteristika podzimu
  • osvojovat povědomí o sounáležitosti s ostatním světem, pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit
  • rozvíjet jemnou motoriku