1. třída

Program třídy

říjen 2020

  • poznávání změn podzimní přírody
  • rozlišování geometrických tvarů
  • poznávání významu hygieny a výživy pro zdraví člověka
  • orientace v prostoru, zvládnutí běhu určeným směrem
  • upevňování správné techniky při vystřihování
  • využívání přírodních materiálů při výtvarném tvoření
  • zapamatování si delších veršovaných textů
  • učit se hodnotit chování své i ostatních dětí