Události

Leden 1970

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace,, 1. 1. 1970

Rada městské části Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Ve Stínu 2103/10, IČO: 70 92 43 41 Podrobnosti naleznete viz odkaz http://byty.praha10.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=73124

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 1. 1. 1970

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na den otevřených dveří naší mateřské školy, který se koná: dne 11. 4. 2022 od 17 hodin – pro odloučené pracoviště MŠ Podléšková (vstup brankou z ulice Topolová) a dne 12. 4. 2022 od 17 hodin – pro pracoviště MŠ Chmelová (vstup brankou z ulice Ostružinová – dolní pavilon) Setkání s ředitelkou školy a prohlídka je určena pouze pro rodiče bez dětí. Setkání bude trvat maximálně 60 minut.

Testy školní zralosti na půdě školy zrušeny, 17. 1. 2022

Vážení rodiče, testy školní zralosti, které se měly po dohodě s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10 konat v mateřské škole, poradna zrušila. Důvodem jsou covidová opatření. Poradna Vám nabízí individuální vyšetření, která by měla probíhat během měsíce března, dubna, května. Zde odkaz na objednávkový formulář PPP pro Prahu 10 - https://www.ppp10.eu/rozdeleni-skol/materske-skoly/kontaktni-formular-materske-skoly Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, informujte třídní učitelky, poskytnou vám informace o postupu. Dítě musí projít vyšetřením odborného poradenského pracoviště (PPP, SPC), které vyžaduje součinnost školy, proto potřebujeme vědět, kdo do poradny půjde a zároveň, kdo o odkladu školní docházky uvažuje. Paní učitelky s Vámi tuto problematiku ochotně zkonzultují. Děkujeme za spolupráci.