Testování dětí v průběhu týdne je určeno následovně: