Seznam přijatých dětí k prázdninovému provozu naleznete v sekci „Prázdninový provoz“