Seznam přijatých dětí k 24. 5. 2021 naleznete v sekci „Zápis“