Přednáška – Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, jazyková příprava jako základ pro úspěšný vstup do základní školy