POZOR ZMĚNA VÝŠE ÚPLATY!!!

Úplata pro školní rok 2023/2024 je stanovena na 995,- Kč měsíčně.

Je třeba ji uhradit převodem na účet školy před začátkem měsíce, kdy bude dítě docházet do MŠ (první úhrada v srpnu): účet č.: 51-3654510257/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte! (Variabilní symbol je platný po celou dobu docházky dítěte do MŠ, pro všechny finanční transakce provedené vůči škole).

Je třeba ji uhradit převodem na účet školy před začátkem měsíce, kdy bude dítě docházet do MŠ (první úhrada v srpnu):
účet č.: 51-3654510257/0100,
nezapomeňte uvést variabilní symbol Vašeho dítěte!
(Variabilní symbol je platný po celou dobu docházky dítěte do MŠ, pro všechny finanční transakce provedené vůči škole).