Osvobození od úplaty za vzdělávání v měsíci lednu.