Upozorňujeme na změnu výše úplaty za vzdělávání – od 1. 9. 2022 činí 975 Kč.

Po přepočtu je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 na částku 975,- Kč. Případné přeplatky Vám budou vyúčtovány na konci školního roku.